GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN

Sở hữu và vận dụng kỹ năng chuyên nghiệp vào việc quản lý các hoạt động chung của tổ chức là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ quản lý và các cán bộ trong quy hoạch. Những kỹ năng này giúp đội ngũ cán bộ quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gắn kết các thành viên, thực thi các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu chiến lược của tổ chức một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các nội dung chương trình đào tạo Inhouse được OD CLICK thiết kế đa dạng, chuyên biệt với từng doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, phát triển năng lực con người trong tổ chức.

 

TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Nhằm mang lại kết quả cao nhất cho từng chuyên đề đào tạo, Đội ngũ chuyên gia OD CLICK tiến hành thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thông qua 04 bước cụ thể gồm có:

 

GIÁ TRỊ CHUYỂN GIAO CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ 

Kết thúc chuyên đề đào tạo, OD CLICK cam kết chuyển giao những giá trị trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, thông qua chuyên đề đào tạo, học viên sẽ được tiếp cận chính xác và đa chiều về các quan điểm tiên tiến xoay quanh kỹ năng được đào tạo từ đó hình thành thái độ chuyên nghiệp và lối tư duy chuẩn mực trong cách vận dụng kỹ năng vào thực thi công việc và phát triển tài năng của đội ngũ nhân viên;

Thứ hai, cán bộ quản lý được chuyên gia đào tạo cung cấp các mô hình hiện đại, ứng dụng vào việc quản lý nhân sự và đánh giá hiệu quả làm việc, đảm bảo duy trì tối đa sự hài lòng của nhân viên và khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động chung của tổ chức;  

Thứ ba, chuyên đề đào tạo sẽ trang bị cho học viên đầy đủ các phương pháp và công cụ tiên tiến, bổ trợ cho việc sử dụng kỹ năng đã học vào thực tế tổ chức hoạt động của công ty, hướng đến đạt được mục tiêu chiến lược doanh nghiệp đã xây dựng. 

GIÁM SÁT HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

Ý thức rất rõ tầm quan trọng của việc mang lại hiệu quả bền vững cho từng chương trình đào tạo, tại OD CLICK chúng tôi tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, giám sát hiệu quả đào tạo được tuân thủ theo quy trình 4 bước chặt chẽ, đảm bảo chương trình được xây dựng sát với nhu cầu doanh nghiệp.

Thứ hai, luôn xác định rất rõ nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và đánh giá chính xác nhận thức của người học để điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp.

Thứ ba, đảm bảo đem lại hiệu quả đầu tư cho doanh nghiệp, lồng ghép các chuyên đề tích hợp, tối ưu hóa tối đa về mặt thời gian, tài chính cho doanh nghiệp.

Để thực hiện được các nguyên tắc, giá trị trên, OD CLICK giám sát hiệu quả đào tạo theo 4 bước:

Tiến trình giám sát hiệu quả đào tạo trên giúp đảm bảo quá trình cung cấp dịch vụ cho cả người học và người dạy một cách khoa học nhất đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Phương pháp đánh giá và quy trình triển khai được OD CLICK xây dựng dựa trên bí quyết và kinh nghiệm làm việc với hàng nghìn doanh nghiệp của Chủ tịch Hội đồng chuyên gia – ông Đỗ Tiến Long.

Dưới đây là danh sách một số Chuyên đề điển hình và Đề cương chi tiết của các chuyên đề đó, mời Quý Doanh nghiệp xem links tham khảo dưới đây:

Và các chương trình đào tạo khác thiết kế theo yêu cầu chuyên biệt của từng doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn chiến lược, tư vấn nhân sự, đào tạo hệ thống nhân sự, tổ chức của OD CLICK sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp phát triển một cách  bền vững trong môi trường cạnh tranh.

Bình luận