VAI TRÒ CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

 

Khoa học kĩ thuật tiến bộ đã tạo ra các phần mềm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong các công việc. Những lợi ích nhờ phần mềm là điều dễ dàng nhận thấy. Với sự hỗ trợ của phần mềm, tạo ra năng suất cao hơn so với các công cụ đơn lẻ trước kia, sự tiện dụng và tốc độ. Các phần mềm quản trị giúp công ty tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, có sự phân chia rõ ràng về quy trình xử lý qua hệ thống phần mềm cài đặt sẵn. Hệ thống phần mềm vừa đảm bảo tính khoa học, giúp tinh giản bộ máy nhân sự. Bên cạnh đó, phần mềm có giao diện đa dạng, bảo mật cao, ổn định và ứng dụng với tất cả các doanh nghiệp có quy mô khác nhau.

Tuy nhiên, các phần mềm quản trị cũng dễ dàng trở thành gánh nặng nếu doanh nghiệp chưa sẵn sàng. Khi doanh nghiệp không chuẩn bị tốt năng lực, hệ thống công cụ, quy trình khuôn mẫu cồng kềnh dễ khiến con người mất phương hướng, bản thân lãnh đạo bối rối trong điều hành, năng suất lao động giảm do tập trung quá nhiều vào kế hoạch và kiểm soát thay vì dành thời gian cho kinh doanh và phát triển đội ngũ. Vì vậy, phần mềm chỉ phát huy tác dụng khi có sự kết hợp giữa công nghệ và con người.

Trước khi áp dụng bất kỳ phần mềm quản trị doanh nghiệp nào, lãnh đạo cần trả lời được các câu hỏi lớn:

1. Giá trị phần mềm mang lại cho doanh nghiệp là gì?

2. Phần mềm hỗ trợ nhân viên gia tăng năng suất lao động hay không?

3. Phần mềm có phù hợp với kỹ năng nhân sự, năng lực tổ chức và văn hóa doanh nghiệp không?

Thấu hiểu xu hướng và khó khăn của doanh nghiệp, OD CLICK hợp tác với các đối tác công nghệ uy tín để giới thiệu những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp đặc điểm doanh nghiệp Việt Nam để hỗ trợ lãnh đạo quản trị hiệu quả công ty.

Bình luận