TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Với vai trò là công ty tư vấn chiến lược, tư vấn phát triển tổ chức chuyên nghiệp, OD CLICK cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu theo đặc điểm từng khách hàng. Chúng tôi thấu hiểu những áp lực của các doanh nghiệp trong môi trường kinh tế nhiều biến động, buộc các tổ chức phải liên tục đổi mới để nắm bắt cơ hội thị trường.

OD CLICK theo đuổi sứ mệnh của mình là khơi dậy tiềm năng, giá trị, sức sáng tạo của các nhà lãnh đạo và các tổ chức, phát huy sức mạnh con người và đội ngũ vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các chương trình Tư vấn của OD CLICK tập trung vào 5 khía cạnh:

Bằng kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia thực chiến, kết hợp cùng tư duy hệ thống, chiến lược và đổi mới, OD CLICK cung cấp các sản phẩm tư vấn mang tính chiến lược, tri thức cao cho doanh nghiệp, tạo ra tác động tổng thể và bền vững tới bộ máy tổ chức.

OD CLICK vinh hạnh đã được đồng hành cùng nhiều khách hàng như: Công ty TNHH DENSO Việt Nam, Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Tập đoàn Đất Xanh Group, Tập đoàn HAWEE, Công ty Cổ phần MISA, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, Prudential, VNPT, Tập đoàn IcoGroup, Dược phẩm Ích Nhân,… trên con đường phát triển của tổ chức. Chúng tôi cũng rất tự hào khi những đóng góp của mình đã góp phần giúp các công ty, tổ chức giải quyết các vấn đề khó khăn, định hướng phát triển, nắm bắt cơ hội thời cuộc và gặt hái được nhiều thành công. 

Những nội dung tư vấn điển hình của OD CLICK được mô tả chi tiết trong các links dưới đây:

TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

Mô hình tư vấn OD CLICK được thực hiện theo 6 bước như sau:

GIÁ TRỊ CHUYỂN GIAO

OD CLICK giúp khách hàng không chỉ giải quyết được những tình huống hiện tại mà còn giải quyết những vấn đề mang tính tổng thể, khơi gợi tiềm năng của tổ chức để hướng tới sự phát triển bền vững. Sau các chương trình tư vấn, OD CLICK cam kết mang lại những giá trị chuyển giao sau cho khách hàng:

Thứ nhất, OD CLICK cung cấp các giải pháp tư vấn giải quyết các vấn đề cốt lõi chứ không chỉ trong ngắn hạn của khách hàng. Với tâm niệm mang tới giá trị thực sự cho doanh nghiệp, các giải pháp OD CLICK đề xuất sẽ là những sản phẩm được xây dựng theo đặc thù hoạt động và văn hóa của từng tổ chức.

Thứ hai, OD CLICK hỗ trợ cùng doanh nghiệp xây dựng chính sách, công cụ thực thi chiến lược nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động của tổ chức, tạo ra sự thay đổi rõ nét trong doanh nghiệp.

Thứ ba, OD CLICK có những giải pháp tham vấn nhằm kiểm soát hiệu quả đến cùng của các hoạt động tư vấn, cam kết chất lượng và trách nhiệm cao nhất với lợi ích khách hàng, lợi ích của cộng đồng, và sự chính trực của tổ chức.

OD CLICK sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng với sự phát triển bền vững của công ty, thực hiện sứ mệnh khơi dậy tiềm năng, giá trị, sức sáng tạo của các nhà lãnh đạo và các tổ chức vì sự phát triển bền vững.

OD CLICK xin trân trọng cảm ơn các quý công ty, tổ chức, doanh nghiệp đã tin tưởng và lực chọn dịch vụ Tư vấn và Đào tạo của OD CLICK!

Sự thành công của các tổ chức chính là kim chỉ nam và động lực phát triển của đội ngũ chuyên gia OD CLICK.

Bình luận