TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tái cơ cấu tổ chức là yêu cầu tất yếu mỗi doanh nghiệp phải trải qua để vươn lên. Tái cơ cấu sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, giảm chi phí và tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân sự. Đồng thời, giúp cho doanh nghiệp bắt kịp với những thay đổi trên thị trường và tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong bối cảnh môi trường cạnh tranh.

Cơ cấu tổ chức không phù hợp là nguyên nhân gây ra hàng loạt vấn đề như:

 • Trì trệ tư duy;
 • Bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chậm trễ;
 • Nhân viên thiếu cam kết, tỷ lệ nhân viên thôi việc tăng;
 • Chi phí hoạt động tăng;
 • Khách hàng không hài lòng, mất thị phần, doanh số bình quân đầu người suy giảm;
 • Uy tín thương hiệu bị suy giảm, doanh nghiệp mất vị thế cạnh tranh.

Mọi sự chậm trễ trong việc tái cơ cấu tổ chức không phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại và định hướng phát triển tương lai sẽ dẫn tới những hậu quả không thể cứu vãn sau này, tình hình doanh nghiệp suy thoái hay có nguy cơ phải giải thể. Tái cơ cấu không chỉ hữu hiệu khi doanh nghiệp gặp khó khăn, mà còn là giải pháp cần thiết khi doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực, quy mô hay sau một giai đoạn phát triển nóng. Doanh nghiệp cần mạnh dạn tái cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh doanh nghiệp phát triển nóng, có những biểu hiệu mất kiểm soát và để phù hợp với chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

OD CLICK tư vấn tái cơ cấu tổ chức

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề tư vấn, OD CLICK sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp đạt được thành công trong quá trình tái thiết kế tổ chức.

Chúng tôi tư vấn giúp doanh nghiệp lập kế hoạch, xây dựng cam kết, tìm ra các mục tiêu và giải pháp phát triển doanh nghiệp, triển khai phát triển năng lực quản lý, xây dựng mô hình tổ chức, tái thiết kế hệ thống quản trị nhân lực và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp.

Mô hình tái cơ cấu tổ chức của OD CLICK:

Kết quả đạt được sau tư vấn:

Sau khi thực hiện chương trình tái cơ cấu tổ chức, doanh nghiệp sẽ đạt được những kết quả sau:

 • Bộ máy tổ chức tinh gọn, thông suốt về chức năng và phối hợp trên hệ thống qui chế rõ ràng; phù hợp với các định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.
 • Tổ chức có sự nhất quán trong các mục tiêu chiến lược phát triển; hệ thống quản trị nhân lực hiệu quả giúp gắn kết toàn bộ tiến trình thu hút, sử dụng, phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự.
 • Văn hóa doanh nghiệp được khắc họa rõ nét, mang bản sắc doanh nghiệp, giữ vai trò thu hút và giữ nhân tài, củng cố thúc đẩy động lực làm việc, tạo nên dấu ấn thương hiệu trong tâm trí của khách hàng.

Phương pháp thực hiện:

Cơ sở thực hiện:

 • Các quyết định thay đổi phải dựa trên việc nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thực hiện thông qua những phân tích đánh giá thực tiễn và khách quan;
 • Phối hợp làm việc chặt chẽ giữa doanh nghiệp và tư vấn để bổ sung, nâng cao năng lực quản lý và phương pháp làm việc.

Nguyên tắc phối hợp:

 • Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu cùng xây dựng kế hoạch hành động;
 • Tích cực thực hiện và phản hồi kịp thời; Tương tác liên tục và báo cáo định kỳ.

Tư vấn có vai trò hỗ trợ, chứ không làm thay khiến doanh nghiệp trở nên thụ động và phụ thuộc. Năng lực tổ chức của doanh nghiệp chỉ lớn lên khi bộ máy và đội ngũ quản lý tự phát triển, thông qua thay đổi phương thức làm việc cũ.

OD CLICK xin trân trọng cảm ơn các quý công ty, tổ chức, doanh nghiệp đã tin tưởng và lực chọn dịch vụ Tư vấn của OD CLICK!

Sự thành công của các tổ chức chính là kim chỉ nam và động lực phát triển của đội ngũ chuyên gia OD CLICK!

Bình luận