TƯ VẤN THIẾT KẾ TỔ CHỨC

Định hình khuôn khổ phát triển luôn là bài toán đau đầu của các lãnh đạo doanh nghiệp. Để hoạt động kinh doanh hiệu quả và thống nhất, tổ chức không những cần các nhân sự tài năng mà còn cần được thiết kế theo cơ cấu hợp lý, mô hình gắn kết, và các phương pháp tiên tiến. Việc xây dựng được tổ chức thống nhất, tinh gọn sẽ giúp hiện thực hóa các chiến lược dài hạn theo con đường ngắn nhất cho công ty. Chiến lược và thiết kế tổ chức là hai mặt không thể tách rời để thực hiện mục tiêu tổ chức.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm làm việc trực tiếp cùng các doanh nghiệp, OD CLICK cung cấp các gói tư vấn thiết kế tổ chức như sau:

1. Xây dựng hệ thống sứ mệnh, tầm nhìn, hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Khi xây dựng Microsoft, Bill Gates đã đưa ra một tầm nhìn rất tham vọng và rõ ràng là: Chiếc máy vi tính trên bàn của mỗi gia đình. Khát vọng này đã thúc đẩy sự sáng tạo và nỗ lực đầy cảm hứng của đội ngũ nhân viên, thậm chí góp phần hiện thực hóa ước mơ đó sau hơn hai mươi năm.

Xây dựng hệ thống sứ mệnh, tầm nhìn, hệ giá tri cốt lõi – hay tuyên bố sứ mệnh của tổ chức không nhằm mục tiêu trưng bày – nó có ý nghĩa lớn với đội ngũ và khách hàng của doanh nghiệp. Các nội dung tuyên bố sứ mệnh làm nhiệm vụ đảm bảo sự thống nhất trong toàn tổ chức, là cơ sở lựa chọn chiến lược và tạo cảm hứng làm việc cho đội ngũ.

Trong dự án tư vấn xây dựng hệ thống sứ mệnh, tầm nhìn, hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, các chuyên gia OD CLICK thực hiện khảo sát nền tảng tổ chức, phỏng vấn tư duy tầm nhìn lãnh đạo, kết hợp với đánh giá lợi thế cạnh tranh và tham vấn coaching để cùng xây dựng tuyên bố sứ mệnh cho doanh nghiệp, tạo ra nền tảng phát triển dài hạn và bền vững.

2. Xây dựng cơ cấu tổ chức

Mỗi doanh nghiệp có một cơ cấu tổ chức riêng biệt phù hợp với đặc thù kinh doanh, văn hóa tổ chức, và cách thức phân bổ nguồn lực. Thành công của doanh nghiệp là kết quả của chiến lược đúng đắn (20%) và 80% còn lại do tổ chức thực thi hiệu quả:

20% (Chiến lược đúng) + 80% (Thực thi hiệu quả) = 100% (Thành công)

Cơ cấu tổ chức hợp lý là cơ sở cho các hoạt động trong doanh nghiệp diễn ra đạt được hiệu quả và hiệu suất cao.

Dịch vụ tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức của OD CLICK phân tích đặc điểm doanh nghiệp, kết hợp cùng kiến thức chuyên gia và mong muốn lãnh đạo, cũng như đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để xây dựng cơ cấu tổ chức thống nhất, đến từng bộ phận, vị trí, với mô tả chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ một cách rõ ràng. Chiến lược tốt phải có cơ cấu tổ chức, phối hợp thực thi tốt. Điều này cần tư duy hệ thống, khoa học, kết hợp sự nhạy cảm thực tiễn của lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia tư vấn.

3. Xây dựng bản đồ chiến lược, hệ thống BSC và KPIs

Theo thống kê của Hiệp hội BSC Hoa Kỳ, trên 65% trong số 1000 doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới đã ứng dụng BSC (Thẻ điểm cân bằng) vào quản trị chiến lược. Ứng dụng BSC, KPIs và Bản đồ chiến lược giúp truyền thông chiến lược hiệu quả, phân bổ nguồn lực hợp lý, tăng năng suất lao động, tạo ra sự công bằng, minh bạch trong tổ chức. Mặc dù BSC là công cụ quản trị có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 21 và được sử dụng rộng rãi, nhưng việc ứng dụng BSC vào thực tiễn từng doanh nghiệp là điều không dễ, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam.

Với các chuyên gia giàu tri thức và trải nghiệm về xây dựng Hệ thống quản trị theo BSC, bản đồ chiến lược và KPIs, OD CLICK cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống BSC và KPIs cho doanh nghiệp. Để đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất, chúng tôi tiến hành khảo sát thực tế toàn bộ hệ thống quản trị của doanh nghiệp trước khi phối hợp xây dựng bản đồ chiến lược, hệ thống chức danh, khung năng lực, các chỉ số KPIs cho từng vị trí. Đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, thông suốt, thúc đẩy quá trình đạt được mục tiêu kinh doanh của toàn doanh nghiệp.

4. Xây dựng mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh phản ánh cách một doanh nghiệp vận hành trong mối quan hệ Khách hàng – Doanh nghiệp – và Đối tác, hay chính là cách doanh nghiệp tạo dựng giá trị và hiệu quả kinh doanh. Nó cũng giải thích nguồn thu của doanh nghiệp đến từ đâu, các nguồn thu này cung cấp bao nhiêu và mức độ thường xuyên ra sao. Một mô hình kinh doanh hiệu quả sẽ đem lại lợi nhuận tốt cho doanh nghiệp vượt xa các đối thủ. Một ví dụ cho mô hình kinh doanh thành công là Gillette. Họ sẵn sàng bán dao cạo dòng Mach III của mình bằng với chi phí sản xuất, hoặc thậm chí thấp hơn, bởi vì công ty này kiếm tiền nhờ việc bán cho người dùng lưỡi dao thay thế để lắp vào dao cạo – mang lại nguồn lợi đều đặn với tỷ lệ lãi cao chỉ dựa trên chính những lưỡi dao bé nhỏ đó. Tuy nhiên, khi mô hình trở nên lỗi thời thì nguy cơ mang tới cũng vô cùng lớn. Trong nhiều năm, nhiều hãng hàng không lớn như American Airlines, Delta Airlines và Continential Airlines đã xây dựng doanh nghiệp của họ dựa vào mô hình “trục bánh xe và nan hoa”, trong đó tất cả các chuyến bay đều phải qua các thành phố lớn. Sự cạnh tranh của các hàng giá rẻ không theo mô hình này làm họ sụt giảm nghiêm trọng về số lượng khách hàng và doanh thu.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp thiết kế mô hình kinh doanh phù hợp với tình hình nội tại cũng như thích ứng với thị trường, OD CLICK cung cấp giải pháp tư vấn xây dựng mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Sau khi thực hiện các chương trình tư vấn theo mỗi gói sản phẩm hoặc yêu cầu riêng với đặc thù doanh nghiệp, OD CLICK sẽ thực hiện chuyển giao toàn bộ các sản phẩm tư vấn, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp để thực thi thành công.

Bình luận