TƯ VẤN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp hay văn hóa tổ chức là những chuẩn mực, giá trị, niềm tin, chia sẻ được kết tinh theo thời gian từ những tinh hoa quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp. Nó được hình thành và phát triển cùng với sự tồn tại và lớn mạnh của doanh nghiệp.

Bản sắc văn hóa mạnh góp phần nâng cao uy tín, tạo dựng hình ảnh thương hiệu đối với khách hàng, giúp doanh nghiệp thu hút, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên tài năng; và thúc đẩy sự quan tâm hợp tác của các nhà đầu tư, các đối tác.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu trong tạo ra giá trị vô hình cho doanh nghiệp, không chỉ có ý nghĩa cho chủ doanh nghiệp mà còn tạo niềm tin cho khách hàng và sức hút cho nhân viên.

OD CLICK tư vấn xây dựng văn hóa tổ chức

Bốn nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp mà OD CLICK hướng tới là Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Không gian văn hóa. Văn hóa doanh nghiệp đảm bảo xây dựng con người văn hóa thông qua quản trị nhân lực: từ tuyển chọn, hội nhập tới phát triển.

Quá trình xem xét, đánh giá văn hóa doanh nghiệp cần sự tham gia từ bên thứ ba có chuyên môn, kinh nghiệm để tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho tổ chức. OD CLICK là đơn vị đi đầu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, với đội ngũ chuyên gia có kiến thức hệ thống và kinh nghiệm thực tế tại nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng hành cùng các doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh, vì mục tiêu nâng cao hiệu quả tổ chức và niềm tin của khách hàng, nhân lực.

Mô hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của OD CLICK:

Kết quả đạt được sau tư vấn:

Sau quá trình tư vấn, Doanh nghiệp sẽ đạt được những kết quả sau:

  • Hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, tạo sự đồng nhất từ trên xuống dưới trong tổ chức
  • Xây dựng các cơ chế và chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp, được thể chế hóa bằng văn bản, quy định, sổ tay văn hóa doanh nghiệp
  • Có được công cụ truyền thông, kiểm soát, đánh giá, duy trì văn hóa doanh nghiệp
  • Giúp doanh nghiệp có thể thu hút nhân tài, các đối tác và khách hàng.

OD CLICK sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn và sau khi kết thúc hợp đồng. Đội ngũ chuyên gia sẽ theo sát doanh nghiệp để có những tư vấn hoặc điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp và sự biến động của môi trường kinh doanh.

Phương pháp thực hiện:

Cơ sở thực hiện:

  • Dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn và khách quan;
  • Phối hợp làm việc chặt chẽ giữa doanh nghiệp với tư vấn.

Nguyên tắc phối hợp:

  • Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu cùng xây dựng kế hoạch hành động;
  • Tích cực thực hiện và phản hồi kịp thời; Tương tác liên tục và báo cáo định kỳ.

Tư vấn có vai trò hỗ trợ, chứ không làm thay, khiến doanh nghiệp trở nên thụ động và bị phụ thuộc. Năng lực tổ chức của doanh nghiệp chỉ lớn lên khi có được một văn hóa phát triển và bền vững.

ODCLICK xin trân trọng cảm ơn các quý công ty, tổ chức, doanh nghiệp đã tin tưởng và lực chọn dịch vụ Tư vấn của OD CLICK!

Sự thành công của các tổ chức chính là kim chỉ nam và động lực phát triển của đội ngũ chuyên gia OD CLICK!

Bình luận