TƯ VẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

Chiến lược doanh nghiệp là kim chỉ nam cho tổ chức, định hướng mọi hoạt động và là căn cứ phân bổ nguồn lực cho công ty. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp chưa chú tâm tới hoạt động hoạch định chiến lược, dẫn tới hàng loạt vấn đề như:

 • Định hướng chiến lược không rõ ràng, gây hoang mang cho đội ngũ trong thực thi công việc
 • Các nguồn lực phân bổ không hợp lý, sử dụng thiếu hiệu quả
 • Đội ngũ nhân sự hoạt động không gắn kết với tổ chức
 • Khó khăn trong đổi mới, mở rộng quy mô

Đặc biệt, chiến lược doanh nghiệp càng cần phải được xây dựng tốt khi có những biến động lớn từ thị trường: tâm lý tiêu dùng, sự đột biến của công nghệ, lực lượng lao động mới. Doanh nghiệp xác định và xây dựng chiến lược đúng đắn sẽ giúp giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian và phát triển bền vững.

OD CLICK tư vấn xây dựng chiến lược doanh nghiệp

Quá trình thực hiện tư vấn dựa trên Mô hình 3 giai đoạn tư vấn chiến lược doanh nghiệp được đúc rút từ trải nghiệm thực tiễn của các Chuyên gia OD CLICK:

Kết quả đạt được:

Sau khi thực hiện tư vấn, doanh nghiệp xác lập được các nền tảng chiến lược:

 • Lãnh đạo có được bức tranh tổng quát về thị trường và doanh nghiệp, từ đó có những quyết định sáng suốt trong định hướng hoạt động
 • Xác định Hệ tuyên ngôn sứ mệnh của doanh nghiệp, khẳng định bản sắc doanh nghiệp
 • Xây dựng chiến lược và giải pháp thực thi chiến lược hiệu quả, tập trung vào kết quả cuối cùng
 • Thiết kế mô hình hoạt động, hệ thống quản trị hoàn chỉnh tối ưu hóa các nguồn lực trong tổ chức, nâng cao hiệu quả và hiệu suất trong doanh nghiệp

Phương pháp thực hiện:

Dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn, khách quan và gắn chặt với mục tiêu của lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn, với vai trò của bên thứ ba, sẽ thu thập, khảo sát dữ liệu, phân tích và đề xuất các chính sách. Đồng thời, OD CLICK giữ vai trò cố vấn giúp doanh nghiệp thực hiện đúng chiến lược vạch ra, rút ngắn thời gian đạt mục tiêu, tạo hiệu quả cao nhất.

Nguyên tắc phối hợp:

 • Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu;
 • Cùng xây dựng kế hoạch hành động;
 • Tích cực thực hiện và phản hồi kịp thời;
 • Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ;

Dựa trên tư duy hệ thống, khả năng phân tích và tổng hợp hiệu quả, OD CLICK giữ vai trò hỗ trợ, khơi dậy mục tiêu, thúc đẩy phát triển năng lực, chứ không làm thay, gây ra sự thụ động cho đội ngũ quản lý phía khách hàng.

Doanh nghiệp thành công phải có chiến lược sắc bén. 90% các doanh nghiệp thành công trong kinh doanh cho rằng có sự đóng góp lớn của chiến lược. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong tư vấn xây dựng chiến lược, phương pháp thực hiện chủ động cùng triết lý vì lợi ích tối đa của khách hàng, OD CLICK sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững trong môi trường cạnh tranh.

Sứ mệnh của OD CLICK chính là phát huy vai trò chủ động, khơi dậy năng lực tổ chức và khả năng hành động chiến lược của khách hàng.

OD CLICK xin trân trọng cảm ơn các quý công ty, tổ chức, doanh nghiệp đã tin tưởng và lực chọn dịch vụ Tư vấn của OD CLICK! Sự thành công của quý khách hàng chính là động lực nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển của chúng tôi!

Bình luận