DOWNLOAD 20+ CÔNG CỤ
HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Bộ công cụ hỗ trợ cập nhật xu thế thành tựu của các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới

 • Bộ 5 công cụ phân tích chiến lược
 • Bộ 2 mô hình đánh giá giải pháp chiến lược
 • Bộ câu hỏi phân tích hành vi khách hàng 
 • Bộ 3 công cụ chiến lược gắn với công nghệ
 • Bộ 6 công cụ thực thi chiến lược hiệu quả
 • Bộ 5 công cụ đánh giá và phản hồi thực thi

DOWNLOAD MIỄN PHÍ 20+ CÔNG CỤ

   CHUYÊN GIA
  OD CLICK

  Đăng ký lịch gặp

  CG. Đỗ tiến Long

  Chuyên gia về Phát triển tổ chức và

  Chiến lược

  CG. Đoàn Văn Tình

  Chuyên gia về xây dựng hệ thống; quản trị tổ chức và nguồn nhân lực

  CG. Phan thế vinh

  Chuyên gia về chiến lược, xây dựng hệ thống nhân sự, quản lý dự án đầu tư

  CG. trẦN ĐÌNH KHÂM

  Chuyên gia về Marketing chiến lược, công nghệ phần mềm và bán hàng

  CG. Đào cẩm thủy

  Chuyên gia trải nghiệm khách hàng, chiến lược marketing,thương hiệu

  Coaching 1-1

  Xây dựng mô hình kinh doanh

  Hoàn thiện chiến lược