VỀ CHÚNG TÔI

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức và chiến lược, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và năng lực của đội ngũ nhân sự. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi là những người giàu kinh nghiệm thực tiễn trong tư vấn và đào tạo, có kiến thức hệ thống, am hiểu hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. Từ nền tảng kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp, chúng tôi đã hệ thống hóa, mô hình hóa, chuyển giao cho các doanh nghiệp nhằm giúp khách hàng hoàn thiện các chính sách, công cụ và mô hình quản lý, nâng cao năng lực tổ chức. OD CLICK theo đuổi triết lý riêng về xây dựng chiến lược, hệ thống, sự đổi mới trong doanh nghiệp, lấy con người làm trung tâm, bằng sự kết hợp hài hòa giữa tri thức quản trị hiện đại và tinh hoa văn hóa của người Việt Nam

Ý nghĩa OD CLICK:

  • OD: viết tắt của Organization Development, nghĩa là phát triển tổ chức. Đây là từ khóa phổ biến trong quản trị với ý nghĩa hoàn thiện tổ chức trong nhiều khía cạnh hướng đến tăng cường sức cạnh tranh. Phát triển tổ chức đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, tư duy hệ thống và nỗ lực của toàn tổ chức. Sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường kiến thức cập nhật, sự đánh giá và phân tích khách quan của bên thứ ba, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động dựa trên đổi mới năng lực nhân sự. 
  • CLICK: Hàm ý cho sự chính xác và tốc độ hướng đến nâng cao năng lực tổ chức. Và mang hiệu quả cho khách hàng, thông qua sự tận tâm, chính trực, tư duy đổi mới và kiến thức chuyên biệt, một cách nhanh gọn, như một cú nháy CLICK.

Tagline: People First for Business – thể hiện triết lý phát triển tổ chức dựa trên con người, mọi công việc hay chiến lược đều bắt đầu từ con người, mọi thành công đều từ con người và vì con người.

Các sản phẩm/dịch vụ chính của OD CLICK