VỀ CHÚNG TÔI

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức và chiến lược, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và năng lực của đội ngũ nhân sự. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi là những người giàu kinh nghiệm thực tiễn trong tư vấn và đào tạo, có kiến thức hệ thống, am hiểu hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. Từ nền tảng kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp, chúng tôi đã hệ thống hóa, mô hình hóa, chuyển giao cho các doanh nghiệp nhằm giúp khách hàng hoàn thiện các chính sách, công cụ và mô hình quản lý, nâng cao năng lực tổ chức. OD CLICK theo đuổi triết lý riêng về xây dựng chiến lược, hệ thống, sự đổi mới trong doanh nghiệp, lấy con người làm trung tâm, bằng sự kết hợp hài hòa giữa tri thức quản trị hiện đại và tinh hoa văn hóa của người Việt Nam.

ODviết tắt của Organization Development, nghĩa là phát triển tổ chức. Đây là từ khóa phổ biến trong quản trị với ý nghĩa liên tục đổi mới và hoàn thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức trên hai khía cạnh: Cấu trúc hệ thống và Năng lực con người nhằm nâng cao sức cạnh tranh và củng cố vị thế của doanh nghiệp. Phát triển tổ chức là yêu cầu không thể thiếu với các doanh nghiệp kinh doanh trong thế kỷ 21 nhằm thích ứng với môi trường cạnh tranh theo tiêu chuẩn toàn cầu và bối cảnh VUCA gắn với chuyển đổi số.

CLICKHàm ý tính phù hợp và tốc độ với mục đích giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, một cách nhanh gọn, như một cú nháy CLICK. Trong thể kỷ 21, mọi thứ thiếu tốc độ đều trở nên vô nghĩa.

Tư duy People First for Business – thể hiện triết lý phát triển tổ chức dựa trên con người, mọi công việc hay chiến lược đều bắt đầu từ con người, mọi thành công đều từ con người và vì con người.