CHUYÊN GIA DƯƠNG MẠNH CƯỜNG

Ông Dương Mạnh Cường là chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Quản lý sản xuất, Quản lý Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Đảm bảo chất lượng trong sản xuất, Quản lý chất lượng, Quản trị mua sắm, Quản trị học.

Ông Dương Mạnh Cường có hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn doanh nghiệp về cắt giảm chi phí, quản lý sản xuất, lập kế hoạch và lịch biểu sản xuất, 5S, Kaizen, quản lý chất lượng, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý Logistics, tạo động lực làm việc cho nhân viên. Ông đã tham gia “Chương trình Monozukuri đào tạo và ứng dụng hệ thống sản xuất tiên tiến của Toyota” chương trình hợp tác giữa Trường đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Toyota Việt Nam, cho sinh viên và các doanh nghiệp Việt Nam lắp ráp ô tô và sản xuất phụ tùng kim khí và nhựa cho xe máy cho công ty Honda, Yamaha, SYM; Tham gia vào nhóm tư vấn cải tiến “Kaizen” hoạt động sản xuất, kho hàng nhằm mục đích cắt giảm chi phí, và loại bỏ lãng phí cho cá doanh nghiệp ở Việt Nam như công ty VPIC1, Legroup Việt Nam, Ha Yen, Mitsubishi heavy industry Việt Nam, Viễn thông M1-tập đoàn Viettel, EMTC, VICEM.