CHUYÊN GIA PHAN VĂN SƠN

Ông Phan Văn Sơn là chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Quản trị và đổi mới hoạt động doanh nghiệp; Nâng cao năng suất hoạt động của tổ chức theo phương pháp Nhật Bản; Chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp SME; Phát triển năng lực lãnh đạo; Tư duy chiến lược; Kỹ năng quản trị sự thay đổi và Tư duy logic, hệ thống.

Ông Phan Văn Sơn có hơn 13 năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn về quản trị nguồn nhân lực, tái cấu trúc hệ thống quản lý trong vai trò là Giám đốc nhân sự(CPO), Giám đốc quản lý hệ thống (COO)  tại các Tập đoàn có quy mô lớn Việt Nam và Nhật Bản.

Ông đã tham gia đào tạo cho các doanh nghiệp: Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV, Liên doanh xi măng Việt Nhật tại Nghi Sơn, Công ty cổ phần Mobifone, Công ty Viettel Global , Viettel xuất nhập khẩu, Viettel Media, Công ty cổ phần bao bì APP, Viện kinh tế và thương mại đại học ngoại thương.

Ông Phan Văn Sơn đã thực hiện tư vấn tại các doanh nghiệp: Chi nhánh Tổng công ty MOBIFONE, Tập đoàn Viettel, Công ty cổ phần Hiệp Phú, Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường, Công ty cổ phần Netreal Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ trái đất, Công ty TNHH Đông Hàn.