KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Các sản phẩm của OD CLICK mang tính phù hợp và chuyên biệt với đặc thù doanh nghiệp cũng như đặc điểm môi trường kinh doanh, đảm bảo tính hệ thống chiến lược dài hạn gắn với các kiến thức, công cụ quản trị hiện đại giúp doanh nghiệp nâng cao năng lục tổ chức, phát triển bền vững. OD CLICK xây dựng 2 hướng sản phẩm chính là Đào tạo phát triển vốn nhân lực và Tư vấn chiến lược quản trị hiệu quả, tập trung vào thiết kế nền tảng tổ chức, xây dựng chiến lược, văn hóa doanh nghiệp, quản trị chuyển đổi tổ chức, quản trị nhân lực, quản trị hiệu suất gắn với lương 3Ps, phát triển tổ chức gắn với chuyển đổi số.

Khách hàng trong tâm của OD CLICK là các công ty quy mô vừa từ 100-150 nhân viên trở lên, các công ty FDI, các tập đoàn, tổng công ty theo đuổi mục tiêu phát triển và thích ứng với môi trường toàn cầu, cạnh tranh trong nền kinh tế số hóa.

Đối tác của OD CLICK là các công ty công nghệ phục vụ chuyển đổi số và các công cụ số hóa quản trị doanh nghiệp, các trường đại học, viên nghiên cứu và các đối tác tư vấn quốc tế.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!