TẦM NHÌN: 
Nhà tư vấn tiên phong kiến tạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp thành công, trong nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên số hóa.

SỨ MỆNH:
Khơi dậy tiềm năng, giá trị, sức sáng tạo của các nhà lãnh đạo và tổ chức, vì sự phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Customer FocusKhách hàng là Trọng tâm
Trách nhiệm cao nhất với lợi ích của khách hàng và đối tác
Honoring Excellence Tôn vinh sự Xuất sắc
Cam kết hướng tới sự xuất sắc trong từng công việc, bằng sự đam mê, tận tâm và tính kỷ luật tổ chức
Innovation is Driving Forces Đổi mới là Động lực Phát triển
Liên tục đổi mới tri thức và phương pháp làm việc, truyền cảm hứng đổi mới tới khách hàng và đối tác
Human Values Đề cao các Giá trị Nhân bản
Mọi hoạt động đều hướng tới con người, vì con người nhằm xây dựng cuộc sống nhân văn và tri thức
Integrity of Organization Bảo vệ tính Chính trực của Tổ chức
Hiệu quả kinh doanh gắn với tính chính trực của tổ chức, 
góp phần cho một xã hội công bằng và tiến bộ.

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức và chiến lược, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và năng lực của đội ngũ nhân sự. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi là những người giàu kinh nghiệm thực tiễn trong tư vấn và đào tạo, có kiến thức hệ thống, am hiểu hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. Từ nền tảng kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp, chúng tôi đã hệ thống hóa, mô hình hóa, chuyển giao cho các doanh nghiệp nhằm giúp khách hàng hoàn thiện các chính sách, công cụ và mô hình quản lý, nâng cao năng lực tổ chức. OD CLICK theo đuổi triết lý riêng về xây dựng chiến lược, hệ thống, sự đổi mới trong doanh nghiệp, lấy con người làm trung tâm, bằng sự kết hợp hài hòa giữa tri thức quản trị hiện đại và tinh hoa văn hóa của người Việt Nam.

Ý nghĩa OD CLICK:

  • OD: viết tắt của Organization Development, nghĩa là phát triển tổ chức. Đây là từ khóa phổ biến trong quản trị với ý nghĩa liên tục đổi mới và hoàn thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức trên hai khía cạnh: Cấu trúc hệ thốngNăng lực con người nhằm nâng cao sức cạnh tranh và củng cố vị thế của doanh nghiệp. Phát triển tổ chức là yêu cầu không thể thiếu với các doanh nghiệp kinh doanh trong thế kỷ 21 nhằm thích ứng với môi trường cạnh tranh theo tiêu chuẩn toàn cầu và bối cảnh VUCA gắn với chuyển đổi số.
  • CLICK: Hàm ý tính phù hợp và tốc độ với mục đích giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, một cách nhanh gọn, như một cú nháy CLICK. Trong thể kỷ 21, mọi thứ thiếu tốc độ đều trở nên vô nghĩa.
  • Tagline: People First for Business – thể hiện triết lý phát triển tổ chức dựa trên con người, mọi công việc hay chiến lược đều bắt đầu từ con người, mọi thành công đều từ con người và vì con người.

Các sản phẩm/dịch vụ chính của OD CLICK

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!