CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Tham gia đào tạo, huấn luyện theo nhu cầu cho doanh nghiệp 
 2. Tham gia vào các dự án tư vấn cho doanh nghiệp, với vai trò là:
  • Chuyên gia tư vấn chính/Team Leader
  • Chuyên gia tư vấn
 3. Phụ trách một / một số modules trong dự án tư vấn
 4. Tham gia phân tích và tổng hợp dữ liệu, xây dựng và triển khai thực hiện giải pháp trong dự án tư vấn
 5. Nội dung đào tạo, tư vấn về:
  • Chiến lược Phát triển & Chiến lược Cạnh tranh
  • Nâng cao Hiệu quả Quản trị Marketing
  • Nâng cao Hiệu quả Quản trị Bán hàng
  • Huấn luyện và Phát triển Nhân sự
  • Quản trị tổ chức và nhân lực
  • Quản trị vận hành
  • Chuyển đổi số doanh nghiệp
  • Tái cơ cấu doanh nghiệp

YÊU CẦU:

 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm, kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp 
 • Có các chứng nhận trong nước và Quốc tế về HR hoặc Quản lý doanh nghiêp.
 • Có khả năng truyền đạt, gây ảnh hưởng lên nhiều đối tượng khác nhau
 • Có từ trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, tư vấn hoặc các ngành, lĩnh vực có liên quan
 • Tinh thần trách nhiệm và cam kết với chất lượng công việc cao để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng 

HỒ SƠ:

Quý Anh/Chị Chuyên gia vui lòng gửi Profile giới thiệu một số thông tin như sau:

 • Giới thiệu về trình độ (education) của Chuyên gia
 • Giới thiệu về kinh nghiệm làm việc của Chuyên gia
 • Giới thiệu những khóa học/chương trình mà Chuyên gia đã giảng dạy, tư vấn.
 • Giới thiệu các khách hàng mà Chuyên gia đã tham gia tư vấn, đào tạo

Thông tin ứng tuyển tại: tuyendung@odclick.com