HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CUNG CẤP PHẦN MỀM QUẢN TRỊ 

Khoa học kĩ thuật tiến bộ đã tạo ra các phần mềm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong các công việc. Những lợi ích nhờ phần mềm là điều dễ dàng nhận thấy. Các phần mềm quản trị giúp công ty tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, có sự phân chia rõ ràng về quy trình xử lý dòng chảy của công việc. Hệ thống phần mềm vừa đảm bảo tính khoa học, giúp tinh giản bộ máy nhân sự. Bên cạnh đó, phần mềm có giao diện đa dạng, bảo mật cao, ổn định và ứng dụng với đa dạng quy mô của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, các phần mềm quản trị cũng dễ dàng trở thành gánh nặng nếu doanh nghiệp chưa có đủ kiến thức và năng lực vận hành tổ chức. Khi doanh nghiệp không chuẩn bị tốt năng lực, hệ thống công cụ, quy trình khuôn mẫu cồng kềnh dễ khiến con người mất phương hướng, bản thân lãnh đạo bối rối trong điều hành, năng suất lao động giảm do tập trung quá nhiều vào kế hoạch và kiểm soát thay vì dành thời gian cho kinh doanh và phát triển đội ngũ. Vì vậy, phần mềm chỉ phát huy tác dụng khi có sự kết hợp giữa công nghệ và năng lực con người. 

Trước khi áp dụng bất kỳ phần mềm quản trị doanh nghiệp nào, lãnh đạo cần trả lời được các câu hỏi lớn:

1. Giá trị phần mềm mang lại cho doanh nghiệp là gì?

2. Phần mềm hỗ trợ nhân viên gia tăng năng suất lao động hay không?

3. Phần mềm có phù hợp với kỹ năng nhân sự, năng lực tổ chức và văn hóa doanh nghiệp không?

Thấu hiểu xu hướng và khó khăn của doanh nghiệp, OD CLICK kết hợp với các đối tác công nghệ sản xuất và hoàn thiện hệ thống công cụ quản trị dựa trên nền tảng công nghệ nhằm giúp doanh nghiệp tạo nên bộ công cụ hiệu quả trong việc quản trị hệ thống và con người. 

Bình luận