KIỂM TOÁN NHÂN SỰ

Nguồn nhân lực là tài sản không thể thay thế của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, quản trị nguồn lực hiệu quả luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. HR Auditing có thể giúp kiểm soát, đánh giá hiệu quả, chất lượng vận hành hệ thống nguồn nhân lực trong tổ chức, qua đó cải tiến hoặc thay đổi kịp thời hệ thống quy trình, chính sách hay phương pháp quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Với đội ngũ chuyên gia có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm thực tiễn, OD CLICK cung cấp giải pháp HR Auditing cho các doanh nghiệp. Hoạt động HR Auditing của chúng tôi bao gồm 10 gói sản phẩm như sau:

 

1. Phân tích hệ thống tuyển dụng

Bước đầu tiên của việc xây dựng đội ngũ chính là chọn đúng người. Những nhân sự phù hợp với văn hóa tổ chức sẽ có khả năng phát huy tốt năng lực trên nền hệ thống. Cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động đòi hỏi các công ty phải xây dựng được hệ thống tuyển dụng hiệu quả, đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

OD CLICK tư vấn rà soát, xây dựng hệ thống tuyển dụng hiệu quả, xây dựng thương hiệu tuyển dụng thu hút, nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư cho tuyển dụng.  

2. Phân tích hệ thống đào tạo

Trong các báo cáo khảo sát nhân sự, một trong những tiêu chí được xếp vị trí quan trọng hàng đầu với người lao động là khả năng phát triển. Sự đầu tư cho nhân sự quyết định thành công lâu dài của tổ chức.

OD CLICK khảo sát, lấy ý kiến trực tiếp từ lãnh đạo tới nhân viên về hệ thống đào tạo hiện tại, lộ trình phát triển, từ đó gợi mở những cách thức nâng cao hiệu quả hệ thống đào tạo và phát triển, củng cố năng lực đội ngũ từ bên trong.

3. Phân tích hệ thống đánh giá nhân viên

67% nhân viên xuất sắc sẽ không gắn bó với công ty có hệ thống đánh giá chưa tốt. Đánh giá nhân viên góp phần thúc đẩy động lực làm việc, năng lực công tác, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng. Sự kết hợp hiệu quả giữa hệ thống đãi ngộ và hệ thống đánh giá nhân viên là một yêu cầu thiết yếu của mỗi doanh nghiệp.

Dịch vụ phân tích hệ thống đánh giá nhân viên do OD CLICK thực hiện bao gồm khảo sát, phân tích sâu cùng với đề xuất các giải pháp, hỗ trợ thực thi hiệu quả, với mục tiêu cao nhất là quản trị và nâng cao hiệu suất tổ chức. Chúng tôi có đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm về hệ thống quản trị thành tích theo các phương pháp hiện đại, điều chỉnh phù hợp với văn hóa doanh nghiệp Việt Nam nhằm tạo động lực cho nhân viên, xây dựng môi trường làm việc thu hút.

4. Phân tích hệ thống đãi ngộ

Hệ thống đãi ngộ của doanh nghiệp là cơ sở để thu hút và giữ chân người lao động, đặc biệt là nhân tài. Đồng thời, hệ thống đãi ngộ cũng tạo nên thương hiệu tuyển dụng cho doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh tuyển dụng với các doanh nghiệp trong ngành.

OD CLICK phân tích chi tiết hệ thống đãi ngộ vật chất và phi vật chất trong doanh nghiệp, so sánh, liên hệ với các doanh nghiệp có nét tương đồng để lãnh đạo doanh nghiệp có được góc nhìn sâu sắc về nội bộ doanh nghiệp cũng như tương quan trong thị trường lao động.

5. Phân tích hệ thống phát triển lãnh đạo kế cận và nhân tài

Các công ty hàng đầu thế giới luôn quan tâm tới đầu tư vào những người tài năng nhất và duy trì, phát triển lực lượng cốt lõi. Các nhân tố tiềm năng được lựa chọn, đào tạo và phát triển để đảm bảo các vị trí lãnh đạo trong tương lai. Tại Việt Nam, những nhân lực chất lượng cao luôn được săn đón bởi nhiều công ty khác. Bản thân họ cần được tạo điều kiện để phát huy năng lực và gắn bó với tổ chức.

Với vai trò tư vấn, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp kiểm toán hoạt động phát triển lãnh đạo kế cận và nhân tài trên các phương diện thu hút, đào tạo, phát triển và gắn kết vì sự phát triển bền vững.

Khảo sát của OD CLICK mang tính tổng thể, phát hiện những ưu điểm và lỗ hổng để cung cấp các phân tích hệ thống cho lãnh đạo, đồng thời xây dựng các phương án xử lý điểm yếu, tạo môi trường phát huy được tiềm năng đội ngũ.

6. Đánh giá môi trường tổ chức

OD CLICK hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá môi trường tổ chức. Doanh nghiệp thấy được bức tranh tổng thể và bối cảnh chung của hoạt động doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích môi trường doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ đưa ra được những phương án hiệu quả, cải thiện môi trường làm việc, tạo nền tảng phát triển tổ chức bền vững.

7. Đánh giá hệ thống truyền thông nội bộ

Hệ thống truyền thông nội bộ hiệu quả sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp truyền đạt tốt các mục tiêu chiến lược, tạo dựng sự đồng thuận, khuyến khích động viên tinh thần làm việc của nhân viên. Đồng thời, hệ thống truyền thông nội bộ góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, gắn kết.

Dịch vụ đánh giá hệ thống truyền thông nội bộ của OD CLICK tập trung vào việc khảo sát thực tiễn, tư vấn xây dựng môi trường làm việc thông suốt, hiệu quả, tăng tốc các công việc và lan tỏa giá trị văn hóa tới mọi thành viên tổ chức.

8. Đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ quản lý

Đội ngũ cán bộ quản lý là xương sống của doanh nghiệp, dẫn dắt từng nhóm chức năng trong thực thi kế hoạch nhiệm vụ kinh doanh. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý cao thì sức khỏe doanh nghiệp mới tốt. Doanh nghiệp cần nắm rõ năng lực đội ngũ cán bộ quản lý của mình như thế nào? Từ đó đào tạo, phát triển họ phù hợp với mục tiêu chiến lược, tạo ra bộ khung vững chắc cho tổ chức.

Dựa trên đặc điểm của từng doanh nghiệp, các chuyên gia OD CLICK sẽ tiến hành khảo sát, kết hợp đào tạo, tham vấn giải pháp nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ nòng cốt trong doanh nghiệp.

9. Đánh giá động lực làm việc và cam kết của nhân viên

Động lực làm việc và cam kết của nhân viên là nhân tố quyết định hiệu quả, sự thành công của doanh nghiệp. Thái độ của đội ngũ với công việc và tổ chức thể hiện qua chất lượng, hiệu quả làm việc. Càng nâng cao động lực và sự cam kết của nhân viên thì mục tiêu của tổ chức sớm đạt được và ngược lại. Đồng thời, động lực và cam kết cao của nhân viên giúp lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết bài toán biến động nhân sự và sức ép từ thị trường lao động mà rất nhiều tổ chức đang gặp phải.

OD CLICK hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá động lực làm việc và cam kết của nhân viên một cách hệ thống, bao gồm con người, chính sách và môi trường làm việc. Thông qua hoạt động đánh giá đa chiều các yếu tố tác động tới động lực và cam kết, phân tích sâu để doanh nghiệp thấy được động lực làm việc, độ cam kết của nhân viên đang ở mức nào, các nhân tố nào gây cản trở hay làm mất động lực cam kết của nhân viên. Từ đó, chúng tôi đưa ra những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao động lực làm việc và cam kết của nhân viên với doanh nghiệp.

10. Đánh giá hệ thống quản trị nhân lực

Hệ thống quản trị nhân lực là sự phối kết hợp của các chính sách, qui định, qui trình, biện pháp và con người. Đánh giá hệ thống quản trị nhân lực giúp doanh nghiệp thấy được điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống quản trị nhân lực hiện tại của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị nhân lực, nâng cao giá trị của nguồn vốn nhân lực trong doanh nghiệp.

Bằng kinh nghiệm và các công cụ chuyên nghiệp, OD CLICK hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá hệ thống quản trị nhân lực thông qua khảo sát, phỏng vấn, phân tích và xây dựng đề xuất nâng cao hiệu quả hệ thống nhân lực hiệu quả.

Các gói sản phẩm HR Auditing của OD CLICK được thực hiện nhằm mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả và hiệu năng của công tác nhân sự, tuân theo quy định của công ty, phân bổ lại và cắt giảm chi phí nhân sự, xác lập và định vị lại vai trò nhân sự trong hoạt động kinh doanh, xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của bộ phận nhân sự cũng như toàn công ty. OD CLICK cam kết hỗ trợ và đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của các hoạt động HR Auditing, cũng như các dịch vụ tư vấn đánh giá theo yêu cầu khách hàng.

OD CLICK xin trân trọng cảm ơn các quý công ty, tổ chức, doanh nghiệp đã tin tưởng và lực chọn dịch vụ Tư vấn của OD CLICK!

Sự thành công của các tổ chức chính là kim chỉ nam và động lực phát triển của đội ngũ chuyên gia OD CLICK!

Bình luận