TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Với vai trò là công ty tư vấn chiến lược, tư vấn phát triển tổ chức chuyên nghiệp, OD CLICK cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu theo đặc điểm từng khách hàng. Chúng tôi thấu hiểu những áp lực của các doanh nghiệp trong môi trường kinh tế nhiều biến động, buộc các tổ chức phải liên tục đổi mới để nắm bắt cơ hội thị trường. OD CLICK xác định con người là yếu tố quyết định thành công hay thất bại của mọi tổ chức. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn sứ mệnh của mình là khơi dậy tiềm năng, giá trị, sức sáng tạo của các nhà lãnh đạo và các tổ chức, phát huy sức mạnh con người và đội ngũ vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các chương trình Tư vấn của OD CLICK tập trung vào 5 khía cạnh:

Bằng kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia thực chiến, kết hợp cùng tư duy hệ thống, chiến lược và đổi mới, OD CLICK cung cấp các sản phẩm tư vấn mang tính chiến lược, tri thức cao cho doanh nghiệp, tạo ra tác động tổng thể và bền vững tới bộ máy tổ chức.

 

TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

Mô hình tư vấn OD CLICK được thực hiện theo 6 bước như sau:

(1) Xác định các định hướng xuyên suốt của lãnh đạo: 

Lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt tổ chức, mỗi tổ chức đều ảnh hưởng lớn bởi tư duy và tầm nhìn của nhà lãnh đạo. Việc thấu hiểu về tư duy, quan điểm, định hướng xuyên suốt của lãnh đạo giúp cho OD CLICK có được các căn cứ nền tảng ban đầu, từ đó có cơ sở trong việc lựa chọn các giải pháp tư vấn chiến lược, hiệu quả, sát với nhu cầu, thực trạng của tổ chức và phù hợp nhất với văn hóa công ty.

(2) Khảo sát, phân tích thực tiễn doanh nghiệp: 

Các phương pháp khảo sát và phân tích sẽ được thực hiện một cách khoa học nhằm có được những đánh giá khách quan, nhiều chiều, giúp tổ chức thấy được những nguyên nhân cốt lõi cho thực trạng hoạt động hiện nay của mình, là cơ sở đề ra các giải pháp tối ưu.

(3) Xác định chiến lược và mục tiêu phát triển: 

Mọi hoạt động tư vấn giải pháp quản lý đều xuất phát và hướng tới việc thực hiện được chiến lược và mục tiêu. Do vậy, việc xem xét tổ chức có đạt được hay đi chệch so với chiến lược và mục tiêu cần được đề cập để một mặt giúp tổ chức ổn định và phát triển đúng hướng, mặt khác giúp tổ chức đón bắt được những cơ hội trong tương lai.

(4) Hoàn thiện cơ chế, chính sách và công cụ: 

Để các giải pháp tư vấn khả thi, thì sự quyết tâm của lãnh đạo phải thể hiện bằng các hành động và thay đổi cụ thể. Việc rà soát, đánh giá tác động của các chính sách hiện tại, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện, bổ sung các chính sách, công cụ quản lý mới sẽ được các chuyên gia của OD CLICK đưa ra giúp tổ chức nhanh chóng có được những thay đổi và hiệu quả trong hoạt động.

(5) Nâng cao năng lực lãnh đạo và đội ngũ: 

Đây là giải pháp song song cùng với những đề xuất về hoàn thiện hoặc thay đổi chính sách, công cụ quản lý. Đội ngũ cán bộ quản lý sẽ là người thực thi các giải pháp tư vấn, các định hướng của lãnh đạo doanh nghiệp. Do vậy, việc nâng cao năng lực quản lý là điều cần thiết. Điều này cũng sẽ mang lại hiệu ứng tích cực trong việc tạo sự đồng thuận và quyết tâm trong toàn tổ chức.

(6) Hoàn thiện và định hướng các bước đi tiếp theo: 

Với việc thấu hiểu thực trạng của tổ chức, trên cơ sở phân tích những thay đổi bên ngoài và triển vọng phát triển của ngành, nhóm chuyên gia của OD CLICK sẽ đề xuất các định hướng phát triển cho mỗi tổ chức nhằm giúp tổ chức có thể tận dụng, phát huy tối đa nội lực, đồng thời có những giải pháp cần thiết để nắm bắt các cơ hội trên thị trường.

GIÁ TRỊ CHUYỂN GIAO

OD CLICK giúp khách hàng không chỉ giải quyết được những tình huống hiện tại mà còn giải quyết những vấn đề mang tính tổng thể, khơi gợi tiềm năng của tổ chức để hướng tới sự phát triển bền vững. Sau các chương trình tư vấn, OD CLICK cam kết mang lại những giá trị chuyển giao sau cho khách hàng:

Thứ nhất, OD CLICK cung cấp các giải pháp tư vấn giải quyết các vấn đề cốt lõi chứ không chỉ trong ngắn hạn của khách hàng. Với tâm niệm mang tới giá trị thực sự cho doanh nghiệp, các giải pháp OD CLICK đề xuất sẽ là những sản phẩm được xây dựng theo đặc thù hoạt động và văn hóa của từng tổ chức.

Thứ hai, OD CLICK hỗ trợ cùng doanh nghiệp xây dựng chính sách, công cụ thực thi chiến lược nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động của tổ chức, tạo ra sự thay đổi rõ nét trong doanh nghiệp.

Thứ ba, OD CLICK có những giải pháp tham vấn nhằm kiểm soát hiệu quả đến cùng của các hoạt động tư vấn, cam kết chất lượng và trách nhiệm cao nhất với lợi ích khách hàng, lợi ích của cộng đồng, và sự chính trực của tổ chức.

OD CLICK sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng với sự phát triển bền vững của công ty, thực hiện sứ mệnh khơi dậy tiềm năng, giá trị, sức sáng tạo của các nhà lãnh đạo và các tổ chức vì sự phát triển bền vững.

Những nội dung tư vấn điển hình của OD CLICK được mô tả chi tiết trong các links dưới đây: