KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

1. Khảo sát phát triển doanh nghiệp

Các quyết định quản trị đòi hỏi khỏi các con số, bằng chứng khách quan về các nhân tố ở cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Khảo sát phát triển doanh nghiệp sẽ cung cấp tham chiếu đó. Thông qua các chỉ số phân tích, bằng chứng khách quan, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ kịp thời nắm bắt được các cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu để lựa chọn phương thức ứng xử phù hợp, quyết định hiệu quả trong điều hành doanh nghiệp.

Khi thị trường trở nên chật chội bởi nhiều đối thủ mới xuất hiện và sự thay đổi trong hành vi của khách hàng tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. các doanh nghiệp cần khảo sát toàn diện để có nhìn nhận tổng quan về vấn đề cốt lõi trong môi trường chiến lược của doanh nghiệp.

2. Thực hiện khảo sát phát triển doanh nghiệp
Khảo sát phát triển doanh nghiệp của OD CLICK chuyên sâu theo hai hướng trọng tâm: Phân tích nội bộ doanh nghiệp và Khảo sát môi trường bên ngoài của doanh nghiệp như mô hình sau:

A. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp nhằm đánh giá được những điểm mạnh và điểm yếu trong tổ chức hoạt động của doanh nghiệp, giúp lãnh đạo doanh nghiệp có căn cứ để đưa ra những định hướng phát triển phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Các gói tư vấn khảo sát môi trường nội bộ của doanh nghiệp bao gồm:

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp được xem như tài sản quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp, gắn với hiệu quả kinh doanh, sự ngưỡng mộ của khách hàng, niềm tự hào của đội ngũ nhân viên. Khảo sát văn hóa tổ chức sẽ rà soát và đánh giá một cách tổng thể, chi tiết, để làm rõ giá trị nào, chuẩn mực nào cần phát huy, điều gì phải thay đổi trong hệ thống quản lý thúc đẩy văn hóa đi lên theo kịp những đòi hỏi của phát triển kinh doanh. 

Sự sẵn sàng tổ chức cho chuyển đổi số

Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là xu thế tất yếu với doanh nghiệp trong kỷ nguyên số hiện nay. Khảo sát sự sẵn sàng cho chuyển đổi số doanh nghiệp mang đến bức tranh tổng thể giúp các nhà lãnh đạo có đánh giá thực tế về năng lực của doanh nghiệp với yêu cầu của chuyển đổi về chiến lược kinh doanh, văn hóa, năng lực lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, năng lực công nghệ, kỹ năng nhân sự.

Hệ thống quản trị nhân lực

Các doanh nghiệp hiện nay đối mặt với bài toán về thu hút nhân tài, giữ chân đội ngũ nhân sự nòng cốt. Đánh giá hệ thống quản trị nhân lực bao gồm trọng tâm chính về thương hiệu tuyển dụng, đào tạo và phát triển, hệ thống đãi ngộ và giữ chân nhân sự dựa trên cơ sở thấu hiểu các chỉ số nhân sự trọng yếu (Key HR Metrics). Từ đó, các nhà lãnh đạo có thể nắm bắt được hoạt động nhân lực của công ty để có giải pháp hiệu quả.

Mô hình và chiến lược kinh doanh

Kỷ nguyên số đòi hỏi doanh nghiệp cần có sự thích ứng về mô hình và chiến lược kinh doanh để tạo ra giá trị vượt trội đến khách hàng cũng như tăng trưởng về doanh thu. Đội ngũ của OD CLICK sẽ đưa ra mô hình đánh giá dựa trên sự thấu hiểu đặc điểm ngành, áp lực cạnh tranh, sự biến động của thị trường và môi trường công nghệ để giúp doanh nghiệp có bức tranh tổng quan hoạt động kinh doanh, đồng sáng tạo hình thành giải pháp.

Sự hài lòng nhân viên

Khảo sát sự hài lòng nhân viên là hình thức để doanh nghiệp lắng nghe nhân sự về điều tốt và chưa hoàn thiện của tổ chức trong các khía cạnh: Công việc, quy định, đồng nghiệp, cấp trên, môi trường làm việc và tiền lương.

B. KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP

Khảo sát môi trường bên ngoài của doanh nghiệp nhằm xác định hiện trạng, xu thế vận động của các nhân tố bên ngoài, tác động vào hoạt động của doanh nghiệp, chỉ ra các cơ hội và thách thức cho phát triển doanh nghiệp. Các gói khảo sát môi trường bên ngoài bao gồm:

Môi trường cạnh tranh

Phân tích môi trường cạnh tranh, thấu hiểu đối thủ là điều kiện tiên quyết để các nhà lãnh đạo có phản ứng về chiến lược kinh doanh. Vận dụng các công cụ chiến lược nhằm xác định nhu cầu khách hàng, nắm bắt được bước đi đối thủ trong cùng phân khúc bên kết hợp những mô hình truyền thống 

Môi trường công nghệ

Phân tích môi trường công nghệ tập trung vào các yếu tố gây tác động đến công nghệ mới, sáng tạo sản phẩm và cơ hội thị trường mới. Phân tích giúp doanh nghiệp có bức tranh tổng quan về công nghệ phát triển hiện nay trên thị trường và những xu thế về công nghệ trong thời gian sắp tới sẽ tác động đến hành vi khách hàng, hiệu quả kinh doanh. Đặt trong mối tương quan so sánh với năng lực công nghệ của tổ chức để có bước triển khai tiếp theo. 

Trải nghiệm khách hàng

Khách hàng đứng trước nhiều lựa chọn về sản phẩm và thương hiệu, cùng với hội nhập toàn cầu. Tiêu chuẩn của khách hàng đặt ra cho doanh nghiệp sẽ ngày càng cao hơn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp cần có sự thấu hiểu khách hàng. Công ty với thế mạnh về công cụ, triết lý giúp doanh nghiệp phác thảo ra bản đồ trải nghiệm khách hàng theo đặc thù ngành để đánh giá và có giải pháp hiệu quả.

Thị trường lao động

Vấn đề nguồn nhân lực đang tạo ra thách thức lớn cho doanh nghiệp. Sự thay đổi trong hành vi và tâm lý trong chuyển giao thế hệ nhân lực tạo khó khăn cho doanh nghiệp trong tuyển dụng, thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự cũng như quản trị nhân tài. Dựa trên thế mạnh về chuyên môn và thấu hiểu đặc điểm nhân lực Việt, đội ngũ chuyên gia có phân tích và tư vấn cho doanh nghiệp về vấn đề nhân sự. Từ đó xây dựng thương hiệu tuyển dụng mạnh tạo ra sức hút nhân tài. 

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng
OD CLICK cam kết đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho chương trình khảo sát kinh doanh với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn và nền tảng kiến thức sâu rộng, với các công nghiệp và phương pháp nghiên cứu khoa học, đưa ra các phân tích và nhận định mang tính khách quan, giúp định hướng hiệu quả các quyết định của doanh nghiệp. Để chương trình đạt hiệu quả tối ưu, OD CLICK cần sự phối hợp từ doanh nghiệp trong việc phản hồi tích cực, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, và trao đổi thống nhất, để đảm bảo hiệu quả chung từ các chương trình.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI