Khảo sát nhu cầu đào tạo

Đánh giá và phân tích nhu cầu, nguyện vọng của nhân viên để xác định kế hoạch đào tạo phù hợp, gắn với yêu cầu kỹ năng tương ứng với các vị trí công tác

Đăng ký tư vấn chương trình

Xác định nhu cầu đào tạo

Nhu cầu đào tạo của mỗi nhân viên luôn có những điểm khác biệt do lĩnh vực chuyên môn, tiềm năng và tư duy phát triển của họ không giống nhau. Do vậy các hoạt động đào tạo phải hướng tới việc thiết kế chương trình sao cho đáp ứng được yêu cầu của từng đối tượng qua 4 bước:

1. Phân tích nhu cầu của tổ chức

Mục tiêu đào tạo được xác định phụ thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp, bao gồm:

  • Phục vụ mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp (1 năm)
  • Phục vụ mục tiêu trung và dài hạn của doanh nghiệp (2 – 5 năm, theo tầm nhìn chiến lược)
  • Phục vụ mục tiêu phát triển cá nhân

2. Phân tích các yêu cầu của công việc và trình độ của nhân viên

Thu thập dữ liệu để xác định về kỹ năng cần thiết sẽ giúp bạn phát hiện khoảng trống giữa:

  • Kỹ năng/năng lực hiện tại với mong muốn
  • Hiệu suất hiện tại và mong muốn

3. Phân tích kỹ năng hiện tại của nhân viên

Việc phân tích kỹ năng hiện tại của nhân viên được thực hiện thông qua gặp gỡ với các thành viên chủ chốt và xem xét những khía cạnh:

  • Nhiệm vụ trọng tâm của nhóm là gì?
  • Hiệu quả các chương trình đào tạo đã được thực hiện?
  • Các vấn đề cấp bách nhất là gì?
  • Đào tạo những gì sẽ cải thiện hiệu suất của nhóm?

4. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển cụ thể

Xác định những khoảng trống về kỹ năng hay hiệu suất nào sẽ được ưu tiên trong kế hoạch phát triển trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

 

Một số phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo

 Phương pháp tính toán: Căn cứ vào các chỉ số về hiệu suất, hiệu quả đào tạo trước đó

– Phương pháp quan sát thực tế: quan sát nhân sự tại nơi làm việc xem chất lượng, tốc độ, kỹ năng…từ đó thấy được người lao động còn yếu ở kỹ năng gì đó tiến hành đào tạo. Các lỗ hổng trong hệ thống doanh nghiệp thể hiện trong cách thức hoạt động, nhân viên không được trao quyền, lãnh đạo thường là người ra quyết định cuối cùng

– Phương pháp điều tra phỏng vấn: thiết kế một bảng hỏi dựa vào bản phân tích công việc xác định nhân viên còn thiếu kỹ năng gì tiến hành đào tạo bổ sung, tìm hiểu nguyên nhân, yếu tố khiến nhân viên không đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.

Giá trị chuyển giao

Khảo sát nhu cầu đào tạo của OD CLICK sẽ tập trung: