Xu thế chuyển đổi số, mở cửa thị trường theo các hiệp định thương mại đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức đối với nguồn lực và hiệu quả vận hành của tổ chức.  Xu thế phát triển tổ chức trong bối cảnh 4.0 không còn đơn thuần chỉ tập trung vào khai thác nguồn lực, mà đã chuyển sang chú trọng vào năng lực tổ chức. Và điều này đặt ra những câu hỏi về đào tạo nguồn nhân lực, cũng như năng lực quản lý tổ chức công và tư trước bối cảnh phải đối diện với tình hình bất lường, bất định, bất trắc.

Ngày hôm nay 18/11/2020, OD CLICK đã tham gia 2 buổi hội thảo khoa học do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức với chủ đề “Yêu cầu của doanh nghiệp đối với nguồn nhân lực trong bối cảnh 4.0” và “Quản trị và lãnh đạo tổ chức công trong bối cảnh hiện nay”.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, TS. Đỗ Tiến Long – Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn quản lý OD CLICK đã nêu bật một số nội dung rất được quan tâm tại hội thảo như sau: 

Thứ nhất, ưu tiên các giải pháp để không làm dày thêm ba hội chứng lệch lạc nhận thức của nguồn nhân lực trẻ như tâm lý vọng tưởng, tâm lý phản kháng và tính tư lợi cá nhân.

Thứ hai, khi đối mặt với sự thay đổi của môi trường thì việc thực hiện cải cách sẽ mang lại những hiệu quả nhất định. Cụ thể, hệ thống, bộ máy tổ chức dần hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn, phù hợp với nền kinh tế thị trường. Đồng thời, đề cao quyền hạn, trách nhiệm và phát huy tính năng động, sáng tạo trong công việc. 

Thứ ba, khó khăn của môi trường VUCA cũng là thách thức buộc các nhà lãnh đạo, quản lý phải nâng cao năng lực quản lý của mình. Một mặt, họ phải quản lý sự thay đổi để giảm thiểu những tác động tiêu cực bằng cách thiết lập các công cụ và cơ cấu bộ máy. Mặt khác, họ phải lãnh đạo sự thay đổi thông qua những sáng tạo với tầm nhìn đổi mới nhằm thúc đẩy, tạo thuận lợi cho sự thay đổi. 

Trong bối cảnh bất lường, bất định, bất trắc, mang tính VUCA, phần lớn các quy tắc cũ đang bị thách thức, có thể trở nên không còn hữu dụng khi thế giới trở nên phẳng. Hơn nữa, những biến chuyển to lớn về kinh tế, xã hội đòi hỏi các nhà quản lý công và tư phải linh hoạt và thích ứng nhanh, gắn với năng lực lãnh đạo Leadership và tư duy chiến lược, giúp các tổ chức bắt nhịp và thích ứng nhanh với những thay đổi. 

error: Nội dung đã khóa !!