Sáng hôm nay, 10.07.2024, OD CLICK đã có buổi lễ khởi động dự án Chuẩn hóa hệ thống mô tả công việc và KPI cho Công ty Cổ phần xăng dầu HFC
 
Trong buổi lễ, Ông Nguyễn Hữu Yên – Giám đốc Công ty CP Xăng dầu HFC đã chia sẻ về mục tiêu của dự án, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của yếu tố con người trong sự phát triển của công ty. Trong đó, sự thành công của dự án không phải chỉ nằm ở những bản mô tả công việc tiêu chuẩn, hay một bộ KPI “đẹp” mà là sự đổi mới, tự hoàn thiện năng lực, sự chủ động của đội ngũ nhân sự.
 
Ông Nguyễn Hữu Yên – Giám đốc HFC phát biểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án
 
Ông Đoàn Văn Tình, Tư vấn trưởng của dự án, cũng đã chia sẻ về phương pháp tư vấn theo Coaching, tập trung vào sự đồng hành tin cậy trong chuyển giao kiến thức và hướng dẫn trực tiếp cấp độ trưởng phòng, cửa hàng trưởng triển khai.
 
Ông Đoàn Văn Tình, Tư vấn trưởng dự án chia sẻ về nội dung, tiến trình, các kết quả đạt được và phương pháp triển khai dự án
 
Chương trình dành nhiều thời lượng để các thành viên ban dự án, trưởng phòng, cửa hàng trưởng và nhân viên có thể trao đổi, đặt ra câu hỏi cho Chuyên gia và Ban lãnh đạo
 
Đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung trực tiếp chia sẻ, đối thoại với Ban Giám đốc HFC và Chuyên gia OD CLICK
 
Thông qua sự trao đổi xuyên suốt, trọng tâm của dự án hướng đến:
✅ Hình thành văn hóa lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả
✅ Xây dựng KPI như là công cụ tạo động lực, kích thích sự phát triển của các cá nhân, không phải là sự kiểm soát, gây gáp lực
✅ Tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy, động lực làm việc, đặt con người làm trung tâm, thúc đẩy đạt mục tiêu mới của tổ chức
✅ Quy chuẩn về mô tả công việc, KPI làm cơ sở để tuyển dụng, xác định khoảng trống năng lực để đào tạo. 
 
Cùng với sự quyết liệt của Ban lãnh đạo, sự cam kết đồng hành OD CLICK và Ban dự án HFC, buổi khởi động đã diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng được các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Sự thành công của buổi Kick-off là tiền đề cho sự phối hợp triển khai tiếp theo của hai bên.
 
 
 
error: Nội dung đã khóa !!