Ngày 26-28/12/2022 vừa qua, công ty Tư vấn Quản lý OD CLICK và công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Vietlife tổ chức chương trình đào tạo nhằm phát triển năng lực cho đội ngũ quản lý, chuẩn bị cho sự tăng trưởng trong năm 2023.

(Giảng viên giảng dạy và tương tác với học viên)

Ngành dược mang đặc thù về tính chuyên môn, tri thức cao với đặc điểm nhân lực khác biệt, là con người ưu tú. Với mục tiêu lớn trong những năm tới, Vietlife chú trọng tầm quan trọng của đầu tư, phát triển nhân tài bên trong tổ chức. Đặc biệt là đội ngũ quản lý nòng cốt. Xu thế các doanh nghiệp trở thành tổ chức tri thức, tập trung phát triển từ nội tại.

Kết thúc 3 ngày đào tạo, OD CLICK đã đồng hành cùng Vietlife trong chuyển giao tri thức, phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ nòng cốt của công ty. Sau chương trình, học viên đã nhìn nhận được vai trò, trách nhiệm của bản thân với tổ chức. Hiểu tầm quan trọng của khả năng làm việc với con người, xây dựng sự gắn kết hướng đến mục tiêu chung. Đồng thời chuyển giao công cụ và phương pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý công việc.

Sự thành công của chương trình đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo, Bộ phận nhân sự của Vietlife và OD CLICK trong công tác phối hợp tổ chức đảm bảo chất lượng.

Quá trình xuyên suốt từ Khảo sát trước đào tạo nắm bắt nhu cầu, phân tích và xây dựng đề xuất bám sát thực tiễn yêu cầu của doanh nghiệp. Triển khai đào tạo kết hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy, lý thuyết trọng tâm, tập trung bài tập thực hành gắn với xây dựng kế hoạch phòng ban. Sau đào tạo có báo cáo tổng kết và đề xuất định hướng tiếp theo. Đồng thời chuyển gia công cụ, biểu mẫu phù hợp cho doanh nghiệp.

(Bài tập thực hành gắn với thực tiễn công việc, vấn đề của doanh nghiệp)

error: Nội dung đã khóa !!