Ứng dụng cụ thể: tự động phân loại, đánh giá bài tập và đưa ra gợi ý đề xuất để người học cải thiện bổ sung kiến thức.
Hệ thống sử dụng các thuật toán học máy, để tự động phân loại các bài tập được nộp bởi học viên. Xây dựng tiêu chí như độ chính xác, tính đầy đủ, sự sáng tạo, và thậm chí có thể tính đến cả mức độ khó khăn của bài tập.
Hệ thống cung cấp phản hồi tức thì về kết quả của bài tập và gợi ý cải thiện. Phản hồi này được cá nhân hóa dựa trên năng lực và mức độ hiểu biết của từng học viên.
Xu thế đào tạo ngày càng hướng tới tính cá nhân hóa, các đơn vị đào tạo như OD CLICK cập nhật công nghệ mới và ứng dụng vào quá trình đào tạo là ưu tiên chính
error: Nội dung đã khóa !!