KHÔNG GIAN TRI THỨC XANH 

Thế hệ nhân lực mới Gen Z mong muốn được học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong không gian tổ chức thu hút. Hơn 40% nhân viên Gen Z sẵn sàng chấp nhận giảm 5% lương để làm việc ở môi trường mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp, theo khảo sát của Linkedin. 

Các thế hệ nhân sự khác như Gen X hay Gen Y đều mưu cầu về sự phát triển nghề nghiệp, tìm chỗ đứng vững chắc trong doanh nghiệp. Xây dựng sự kết nối giữa các thế hệ xuất phát từ sự học hỏi cùng nhau, chia sẻ tri thức cho nhau.

Doanh nghiệp hướng đến môi trường học tập cần tập trung vào 2 chiều không gian. Không gian tri thức hữu hình và không gian kết nối tri thức nội bộ

1. Xây dựng không gian tri thức hữu hình sẽ tác động đến cảm xúc, giúp nhân sự cảm nhận rõ ràng hơn về sự học tập và phát triển.. Xây dựng không gian tri thức bao gồm hai trọng tâm chính là lựa chọn không gian và mua những đầu sách phù hợp.

a. Không gian nằm trong xu thế phát triển bền vững nên có kiến trúc xanh, vừa có sự yên tĩnh, vào tạo cảm giác thư giãn, kích thích trí tuệ cho nhân sự.

b. Doanh nghiệp lựa chọn tài nguyên sách đa dạng, dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu kiến thức của các cấp độ nhân sự trong tổ chức.

2. Không gian kết nối tri thức nội bộ. Doanh nghiệp đầu tư mạng xã hội, chia sẻ kiến thức, thông tin nội bộ. Phụ thuộc quy mô, doanh nghiệp có thể xây dựng các đội nhóm kết nối nhân sự có cùng quan tâm về một lĩnh vực kiến thức hoặc cùng một sở thích. Cộng đồng chia sẻ là nền tảng để sản sinh ra trí tuệ và tri thức mới. Ví dụ, một nhóm thích nghiên cứu về tâm lý khách hàng, có thể đưa ra các ý tưởng mới để thu hút khách hàng tốt hơn.