LỢI ÍCH CỦA ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Đào tạo là một phần đầu tư không thể thiếu đối với các doanh nghiệp trong thế kỷ 21. Đào tạo doanh nghiệp hay Đào tạo Inhouse là quá trình đồng hành của Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân, một quá trình nỗ lực tự đổi mới thường xuyên, trong xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Theo Poulos D. K. từ Đại học London: “Những tổ chức thành công ở kỷ nguyên số là những tổ chức có cơ cấu và hệ thống quản trị linh hoạt, cũng như thường xuyên tái tạo năng lực tổ chức sao cho có thể duy trì tốt lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh thay đổi bất thường.” 

Các chương trình Đào tạo Doanh nghiệp của OD CLICK nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có được những giải pháp hiệu quả trong phát triển nguồn vốn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh trong kỷ nguyên VUCA, được xây dựng thành 3 nhóm sản phẩm như sau:

  1. Đào tạo Xây dựng Hệ thống Tổ chức
    Với 33 chuyên đề đào tạo hướng đến 5 mục tiêu trọng tâm: 1. Chiến lược khác biệt; 2. Tổ chức hiệu quả; 3. Nhân sự chuẩn mực, 4. Văn hóa doanh nghiệp chuyên; và 5. Lãnh đạo gương mẫu; trong đó lấy phát triển năng lực lãnh đạo Leadership làm trung tâm;
  2. Đào tạo Phát triển Kỹ năng Chuyên nghiệp
    Với 33 chuyên đề đào tạo hướng tới các nhóm kỹ năng chính: 1. Kỹ năng thị trường và khách hàng; 2. Kỹ năng vận hành; 3. Kỹ năng nhân sự; 4. Kỹ năng phát triển bản thân.
  3. Các Chương trình Đào tạo Chuyên sâu
    Với 10 chương trình đào tạo đáp ứng các đòi hỏi phát triển từ bên trong, theo các nhóm năng lực tổ chức chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp.

PHỐI HỢP TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ

Nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của đội ngũ nhân sự và gợi mở tư duy, tìm ra hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp từ bên trong, quy trình phối hợp triển khai đào tạo hiệu quả theo 3 bước như sau:

Bước 1: Thiết kế chương trình bao gồm: 1. Phân tích nhu cầu đào tạo bằng các công cụ khảo sát tân tiến, phù hợp với văn hóa tổ chức, nhằm nắm được bức tranh tổng thể về hoạt động của doanh nghiệp và các vấn đề cấp thiết trong phát triển nguồn nhân lực; 2. Xác định các vấn đề trọng tâm, mục tiêu chính mà chương trình cần đạt được trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ tích cực của người học; 3. Phối hợp với bộ phận nhân sự/ đào tạo của doanh nghiệp hoàn thiện nội dung đào tạo phù hợp nhất với nhu cầu của nguồn nhân lực. 

Bước 2: Tổ chức triển khai: đưa các nội dung vào thực hiện, theo các đầu mục công việc sau: 4. OD CLICK phối hợp cùng bộ phận nhân sự/ đào tạo tại doanh nghiệp truyền thông mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của người học; 5. Chuẩn bị các nội dung công việc hỗ trợ chương trình diễn ra hiệu quả như: tài liệu, văn phòng phẩm, giáo cụ học tập, trang trí truyền thông chương trình đào tạo; 6. Tổ chức triển khai đảm bảo đúng các mục tiêu, nội dung, thời lượng, thời gian, nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho sự đầu tư của doanh nghiệp; 7. Thu thập thông tin đánh giá chất lượng đào tạo từ chính học viên tham gia khóa học, giảng viên, trợ giảng và bộ phận nhân sự/ đào tạo của doanh nghiệp, ngay sau khi kết thúc lớp đào tạo. 

Bước 3: Phối hợp tổng kết: rút ra những bài học nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai đào tạo, cũng như xác định các hoạt động tiếp theo cho doanh nghiệp, bao gồm: 8. Toàn bộ các thông tin giám sát chất lượng đào tạo sẽ được phân tích và tổng hợp, đưa vào báo cáo tổng thể, trong đó thể hiện rõ: Mức độ đạt được mục tiêu đặt ra, những ưu điểm, hạn chế cũng như các đề xuất từ chính học viên và giảng viên; 9. Chuyên gia đối thoại, thảo luận, khuyến nghị, những giải pháp nhằm đưa kiến thức vào triển khai hiệu quả tại doanh nghiệp cũng như định hướng giúp doanh nghiệp phát triển trong tương lai; 10. OD CLICK tiếp tục theo dõi và hỗ trợ bằng các kênh kết nối đa dạng nhằm nắm bắt được thông tin và tình hình doanh nghiệp kịp thời, luôn sẵn sàng hỗ trợ theo yêu cầu doanh nghiệp. 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Để đảm bảo tiến trình và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp, OD CLICK triển khai giám sát hiệu quả chương trình đào tạo theo 4 bước:

Lưu ý rằng: Nội dung đánh giá giám sát sẽ theo thống nhất của hai bên

LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP THU ĐƯỢC

Tất cả các chương trình đào tạo của OD CLICK là sự cam kết đầu tư từ cả hai bên. Chính vì vậy, kết thúc mỗi chuyên đề đào tạo, OD CLICK cam kết chuyển giao cho học viên các giá trị trọng tâm dưới đây:

Thứ nhất, đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò và cách thức trong việc định hướng hoạt động của tổ chức, cũng như xây dựng hoàn thiện hình ảnh là người lãnh đạo mẫu mực, chuyên nghiệp, có ảnh hưởng tích cực tới đội ngũ nhân sự trong toàn tổ chức.

Thứ hai, thông qua các chuyên đề đào tạo, đội ngũ cán bộ nhân sự tại doanh nghiệp chuyển đổi từ tư duy, thói quen làm việc cũ sang phong cách làm việc cũng như phương pháp triển khai công việc theo hướng tri thức quản lý mới, nâng cao tư duy hệ thống và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Thứ ba, đội ngũ nhân sự được trang bị các công cụ quản lý hiện đại, ứng dụng các kiến thức và kỹ năng thu được từ chương trình đào tạo vào công việc thường nhật, với động lực và tính cam kết được củng cố và trang bị mới.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm Tư vấn và Đào tạo về Chiến lược và Phát triển tổ chức của OD CLICK luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!