CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU

Chương trình chuyên sâu là giải pháp toàn diện của OD CLICK trong việc giúp doanh nghiệp hoàn thiện các vấn đề trọng tâm mang tính chiến lược của tổ chức, nhằm tạo dựng vị thế khác biệt trên thị trường. Mỗi chương trình chuyên sâu là một mũi nhọn năng lực được thiết kế gồm có chuyên đề lõi và các nội dung bổ trợ, tạo nên tính hệ thống về vấn đề doanh nghiệp muốn đầu tư phát triển sâu, để trở thành ưu thế năng lực chuyên biệt so với các công ty trong cùng lĩnh vực, nhất là khi doanh nghiệp đã đạt những vị thế thuận lợi trên thị trường cần củng cố và phát huy sâu sắc hơn, hay khi doanh nghiệp muốn tạo đà cho những bước phát triển mới về năng lực tổ chức.

Chương trình đào tạo chuyên sâu được xây dựng một cách bài bản, kỹ lưỡng, dựa trên những nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tiễn với các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực và quy mô, cả trong nước và FDI. Mỗi chương trình đều được thiết kế, kiểm định, hiệu chỉnh bởi được các chuyên gia OD CLICK, có bề dày kinh nghiệm, nắm vững kiến thức quản trị một cách bài bản, cập nhật, cùng với sự thấu hiểu văn hóa và thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam, góp sức cùng nhau tạo dựng nên.

10 chương trình đào tạo chuyên sâu chọn lọc, bao gồm:

1. Nhà quản lý cấp trung toàn diện

2. Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất theo BSC,KPIs, OKRs

3. Phát triển tư duy kinh doanh và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

4. Quản trị nguồn nhân lực chiến lược

5. Xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp

6. Quản trị chiến lược kinh doanh thích ứng bối cảnh

7. Quản trị sự thay đổi và tái cơ cấu tổ chức

8. Xây dựng chiến lược truyền thông nội bộ

9. Phát triển tổ chức trong chuyển đổi số

10. Xây dựng hệ thống lãnh đạo chiến lược

Toàn bộ quy trình phối hợp triển khai hiệu quả đảm bảo chất lượng & hiệu quả đầu tư được mô tả rõ trong mục Lợi ích của đào tạo doanh nghiệp. 

*Đào tạo tương tác – Live Learning

Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực là chìa khóa giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh. Trước xu thế đào tạo mới trên thế giới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp, OD CLICK triển khai hình thức đào tạo tương tác – Live Learning. Mô hình đào tạo này là buổi học được giảng dạy trực tiếp bởi chuyên gia, có sự tương tác vào trao đổi trực tuyến thông qua nền tảng công nghệ, phần mềm. 

Đào tạo từ xa qua mô hình Live Learning của OD CLICK nổi trội:

  1. Tương tác và trao đổi kiến thức trực tiếp giữa chuyên gia và học viên.
  2. Tiếp cận phương pháp học tập mới mẻ, tạo động lực phát triển.
  3. Linh hoạt với môi trường học tập thoải mái mang tính cá nhân.
  4. Rèn luyện khả năng học tập độc lập và sự kỷ luật bản thân.
  5. Tối ưu ngân sách cho doanh nghiệp.
  6. Chia sẻ và lưu trữ tài liệu dễ dàng.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Phát triển nguồn vốn nhân lực

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Xây dựng hệ thống hiệu quả

 

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Tạo dựng năng lực bền vững