CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU

Chương trình chuyên sâu là giải pháp toàn diện của OD CLICK trong việc giúp doanh nghiệp hoàn thiện các vấn đề trọng tâm mang tính chiến lược của tổ chức, nhằm tạo dựng vị thế khác biệt trên thị trường. Mỗi chương trình chuyên sâu là một mũi nhọn năng lực được thiết kế gồm có chuyên đề lõi và các nội dung bổ trợ, tạo nên tính hệ thống về vấn đề doanh nghiệp muốn đầu tư phát triển sâu, để trở thành ưu thế năng lực chuyên biệt so với các công ty trong cùng lĩnh vực, nhất là khi doanh nghiệp đã đạt những vị thế thuận lợi trên thị trường cần củng cố và phát huy sâu sắc hơn, hay khi doanh nghiệp muốn tạo đà cho những bước phát triển mới về năng lực tổ chức.

Chương trình đào tạo chuyên sâu được xây dựng một cách bài bản, kỹ lưỡng, dựa trên những nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tiễn với các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực và quy mô, cả trong nước và FDI. Mỗi chương trình đều được thiết kế, kiểm định, hiệu chỉnh bởi được các chuyên gia OD CLICK, có bề dày kinh nghiệm, nắm vững kiến thức quản trị một cách bài bản, cập nhật, cùng với sự thấu hiểu văn hóa và thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam, góp sức cùng nhau tạo dựng nên. Đồng thời, chuyên gia tư vấn trưởng đánh giá nhằm xây dựng nội dung, phương pháp và cách thức đào tạo rõ ràng hướng đến tối ưu hiệu quả đầu tư của tổ chức.

10 chương trình đào tạo chuyên sâu chọn lọc, bao gồm:

STT Chương trình chuyên sâu Thời lượng

Phương thức
đào tạo

1 Đổi mới năng lực quản lý cấp trung

Thời lượng các chương trình được thiết kết linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp

Phương thức đào tạo linh hoạt bao gồm: Đào tạo in-house và Đào tạo Live learning
2 Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất 
3 Xây dựng dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp
4 Quản trị nguồn nhân lực chiến lược
5 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp kỷ nguyên số
6 Quản trị chiến lược kinh doanh thích ứng VUCA
7 Quản trị sự thay đổi và tái cơ cấu tổ chức
8 Xây dựng chiến lược truyền thông nội bộ
9 Phát triển tổ chức trong chuyển đổi số
10 Xây dựng hệ thống lãnh đạo chiến lược

Toàn bộ quy trình phối hợp triển khai hiệu quả đảm bảo chất lượng & hiệu quả đầu tư được mô tả rõ trong mục Lợi ích của đào tạo doanh nghiệp. 

PHỐI HỢP TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ

Nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của đội ngũ nhân sự và gợi mở tư duy, tìm ra hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp từ bên trong, quy trình phối hợp triển khai đào tạo hiệu quả theo 6 bước như sau:

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
Để đảm bảo tiến trình và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp, OD CLICK triển khai giám sát hiệu quả chương trình đào tạo theo 4 bước:
 

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

 

KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI