PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ

Phát triển quản lý với mục tiêu tạo dựng hệ thống tổ chức là cơ sở nền tảng giúp cho doanh nghiệp vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả và tăng trưởng bền vững. Hệ thống tổ chức bao gồm mô hình, quy trình, công cụ và đội ngũ con người, với 5 trụ cột lõi: 1. Chiến lược khác biệt; 2. Tổ chức hiệu quả; 3. Nhân sự chuyên nghiệp; 4. Văn hóa doanh nghiệp thích ứng; 5. Đội ngũ lãnh đạo gương mẫu.

Nhu cầu phát triển quản lý trở nên cấp thiết khi doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khởi đầu, sau những tăng trưởng về quy mô và doanh số, bắt đầu nhận thấy những biểu hiện bị chững lại, hay đội ngũ thiếu phương hướng và động lực phát triển. Khi đó, đầu tư xây dựng hệ thống tổ chức vừa củng cố hoạt động, lại vừa là tiền đề phát triển giá trị doanh nghiệp, cũng như năng lực nhân sự.

OD CLICK thiết kế và triển khai 33 chuyên đề phát triển quản lý giúp doanh nghiệp hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp vững vàng về nội lực trước bối cảnh biến động. Các nội dung này cần sự chủ động tham gia đóng góp, tích cực xây dựng của các thành viên từ bên trong, nên cần được đầu tư học hỏi, tiếp thu từng bước, để nắm vững và vận dụng, thực hành sáng tạo vào thực tiễn doanh nghiệp, với sự đồng hành của các chuyên gia từ OD CLICK.

Toàn bộ quy trình phối hợp triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng & hiệu quả đầu tư được mô tả rõ trong mục Lợi ích của đào tạo doanh nghiệp.

*Đào tạo tương tác – Live Learning

Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực là chìa khóa giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh. Trước xu thế đào tạo mới trên thế giới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp, OD CLICK triển khai hình thức đào tạo tương tác – Live Learning. Mô hình đào tạo này là buổi học được giảng dạy trực tiếp bởi chuyên gia, có sự tương tác vào trao đổi trực tuyến thông qua nền tảng công nghệ, phần mềm. 

Đào tạo từ xa qua mô hình Live Learning của OD CLICK nổi trội:

  1. Tương tác và trao đổi kiến thức trực tiếp giữa chuyên gia và học viên.
  2. Tiếp cận phương pháp học tập mới mẻ, tạo động lực phát triển.
  3. Linh hoạt với môi trường học tập thoải mái mang tính cá nhân.
  4. Rèn luyện khả năng học tập độc lập và sự kỷ luật bản thân.
  5. Tối ưu ngân sách cho doanh nghiệp.
  6. Chia sẻ và lưu trữ tài liệu dễ dàng.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Phát triển nguồn vốn nhân lực

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Xây dựng hệ thống hiệu quả

 

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Tạo dựng năng lực bền vững