HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG

Các chuyên đề huấn luyện kỹ năng nhằm đem đến cho doanh nghiệp giải pháp phát triển năng lực nhân sự hướng tới nâng cao hiệu suất, với các mục tiêu: 1. Thành thục về kỹ năng; 2. Thái độ tôn trọng kỷ luật; 3. Động lực cam kết cống hiến tích cực của đội ngũ nhân sự cho quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Với bề dày kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, kết hợp tiếp thu các kiến thức quản trị tiên tiến, OD CLICK đã xây dựng 33 chuyên đề đào tạo, được phân chia thành 4 nhóm dành cho phát triển kỹ năng nhân sự trong doanh nghiệp: 1. Kỹ năng thị trường và khách hàng; 2. Kỹ năng vận hành; 3. Kỹ năng tương tác nhân sự; 4. Kỹ năng phát triển bản thân.

Huấn luyện kỹ năng hiệu quả đòi hỏi: thứ nhất là sự khơi dậy ý thức trách nhiệm phát triển bản thân của từng thành viên; tiếp đến là các nỗ lực cá nhân được khích lệ trong môi trường văn hóa doanh nghiệp hướng đến đổi mới sáng tạo, tôn vinh sự học hỏi; và cùng với sự góp sức của đội ngũ chuyên gia huấn luyện từ OD CLICK, giàu kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức chuyên sâu, kích hoạt cảm hứng và năng lượng tích cực, từ bên trong doanh nghiệp. Chuyên gia tư vấn trưởng của công ty sẽ đánh giá để xây dựng nội dung, phương pháp và cách thức đào tạo rõ ràng hướng đến tối ưu hiệu quả đầu tư của tổ chức.

PHỐI HỢP TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ

Nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của đội ngũ nhân sự và gợi mở tư duy, tìm ra hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp từ bên trong, quy trình phối hợp triển khai đào tạo hiệu quả theo 6 bước như sau:

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
Để đảm bảo tiến trình và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp, OD CLICK triển khai giám sát hiệu quả chương trình đào tạo theo 4 bước:
 

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

 

KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI