PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP

Đào tạo phát triển kỹ năng chuyên nghiệp hướng tới nâng cao năng lực toàn diện từ cấp độ cá nhân, cấp căn bản nhất trong 3 cấp độ tổ chức, nhằm hướng đến: 1. Sự thành thục về kỹ năng; 2. Thái độ tôn trọng kỷ luật; 3. Hình thành tính cam kết, cống hiến tích cực của đội ngũ nhân sự đối với sự phát triển của doanh nghiệp. 

Theo thống kê nhóm nghiên cứu của Jim Collins, doanh nghiệp nào có hơn 90% các “Sĩ quan giỏi và Tướng tá” tác chiến tinh nhuệ, sẽ mang lại hiệu quả cao cho công ty, vốn là những người được phát triển bài bản từ bên trong, chứ không phải tìm kiếm từ bên ngoài. Nói cách khác, thay vì chiêu mộ người tài từ bên ngoài, tốn kém mà lại khó đảm bảo sự cam kết và cống hiến, lãnh đạo doanh nghiệp cần ưu tiên tập trung nguồn lực để Phát triển nguồn lực từ bên trong bằng các hoạt động đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp cho nhân sự, giúp nhân sự phát triển được năng lực trong xử lý các tác nghiệp hàng ngày – một khoản đầu tư ít rủi ro, nhưng đảm bảo mang lại hiệu quả bền vững. 

OD CLICK xây dựng 33 chuyên đề đào tạo được phân chia thành 4 nhóm kỹ năng chuyên nghiệp: 

1. Kỹ năng thị trường và khách hàng

2. Kỹ năng vận hành

3. Kỹ năng nhân sự

4. Kỹ năng phát triển bản thân

Cách thức phân chia như trên nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng chọn lựa các kỹ năng trong cùng phạm vi ưu tiên. Về cơ bản, các chuyên đề này đều gần gũi và tương hỗ hiệu quả cho quá trình phát triển năng lực của nhân sự trong tổ chức. Danh mục 33 chuyên đề chi tiết gồm có:

Toàn bộ quy trình phối hợp triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng & hiệu quả đầu tư được mô tả rõ trong mục Lợi ích của đào tạo doanh nghiệp. 

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!