LỢI ÍCH CỦA ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Đào tạo là một phần đầu tư không thể thiếu đối với các doanh nghiệp trong thế kỷ 21. Đào tạo doanh nghiệp hay Đào tạo Inhouse là quá trình đồng hành của Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân, một quá trình nỗ lực tự đổi mới thường xuyên, trong xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Theo Poulos D. K. từ Đại học London: “Những tổ chức thành công ở kỷ nguyên số là những tổ chức có cơ cấu và hệ thống quản trị linh hoạt, cũng như thường xuyên tái tạo năng lực tổ chức sao cho có thể duy trì tốt lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh thay đổi bất thường.” 

Các chương trình Đào tạo Doanh nghiệp của OD CLICK nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có được những giải pháp hiệu quả trong phát triển nguồn vốn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh trong kỷ nguyên VUCA, được xây dựng thành 3 nhóm sản phẩm như sau:

  1. Đào tạo Phát triển quản lý
    Với 33 chuyên đề đào tạo hướng đến 5 mục tiêu trọng tâm: 1. Chiến lược khác biệt; 2. Tổ chức hiệu quả; 3. Nhân sự chuẩn mực, 4. Văn hóa doanh nghiệp chuyên; và 5. Lãnh đạo gương mẫu; trong đó lấy phát triển năng lực lãnh đạo Leadership làm trung tâm;
  2. Đào tạo Huấn luyện kỹ năng
    Với 33 chuyên đề đào tạo hướng tới các nhóm kỹ năng chính: 1. Kỹ năng thị trường và khách hàng; 2. Kỹ năng vận hành; 3. Kỹ năng nhân sự; 4. Kỹ năng phát triển bản thân.
  3. Các Chương trình Đào tạo Chuyên sâu
    Với 10 chương trình đào tạo đáp ứng các đòi hỏi phát triển từ bên trong, theo các nhóm năng lực tổ chức chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp.

*Phương thức đào tạo

 

LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP THU ĐƯỢC

Tất cả các chương trình đào tạo của OD CLICK là sự cam kết đầu tư từ cả hai bên. Chính vì vậy, kết thúc mỗi chuyên đề đào tạo, OD CLICK cam kết chuyển giao cho học viên các giá trị trọng tâm dưới đây:

Thứ nhất, đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò và cách thức trong việc định hướng hoạt động của tổ chức, cũng như xây dựng hoàn thiện hình ảnh là người lãnh đạo mẫu mực, chuyên nghiệp, có ảnh hưởng tích cực tới đội ngũ nhân sự trong toàn tổ chức.

Thứ hai, thông qua các chuyên đề đào tạo, đội ngũ cán bộ nhân sự tại doanh nghiệp chuyển đổi từ tư duy, thói quen làm việc cũ sang phong cách làm việc cũng như phương pháp triển khai công việc theo hướng tri thức quản lý mới, nâng cao tư duy hệ thống và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Thứ ba, đội ngũ nhân sự được trang bị các công cụ quản lý hiện đại, ứng dụng các kiến thức và kỹ năng thu được từ chương trình đào tạo vào công việc thường nhật, với động lực và tính cam kết được củng cố và trang bị mới.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm Tư vấn và Đào tạo về Chiến lược và Phát triển tổ chức của OD CLICK luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!