3 YẾU TỐ TẠO NÊN MÔ HÌNH KINH DOANH TỐT

PHƯƠNG PHÁP COACHING XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH

 CHUYÊN GIA
OD CLICK

Đăng ký lịch gặp

CG. Đỗ tiến Long

Chuyên gia về Phát triển tổ chức và

Chiến lược

CG. Đoàn Văn Tình

Chuyên gia về xây dựng hệ thống; quản trị tổ chức và nguồn nhân lực

CG. Phan thế vinh

Chuyên gia về chiến lược, xây dựng hệ thống nhân sự, quản lý dự án đầu tư

CG. trẦN ĐÌNH KHÂM

Chuyên gia về Marketing chiến lược, công nghệ phần mềm và bán hàng

CG. Đào cẩm thủy

Chuyên gia trải nghiệm khách hàng, chiến lược marketing,thương hiệu

Coaching 1-1

Hoàn thiện chiến lược

Download công cụ

 

TRI THỨC QUẢN TRỊ

Tư duy xây dựng mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên số

Bối cảnh VUCA cùng với sự cạnh tranh trong kỷ nguyên số đang chứng kiến [...]

Xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng khám phá

Sự phát triển doanh nghiệp trong dài hạn đòi hỏi các nhà lãnh đạo cần [...]

KHÁCH HÀNG KẾT NỐI DỊCH VỤ