PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Phát triển tổ chức (OD – Organizational Development) là một phương pháp tiếp cận khoa học dựa trên các căn cứ thực tiễn nhằm nhằm giúp tổ chức đổi mới, nâng cao năng lực, thể hiện trên hai khía cạnh: 1. Hiệu quả hoạt động, và 2. Khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Quá trình OD tiếp cận mang tính hệ thống, thông qua việc xây dựng năng lực đội ngũ con người, điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược, cơ cấu tổ chức, cũng như các quy trình hoạt động. 

Phát triển tổ chức là lĩnh vực các doanh nghiệp thường chưa quan tâm đầy đủ trong thời kỳ đầu xây dựng doanh nghiệp. Khi quy mô tổ chức lớn lên đồng nghĩa với thách thức trong kiểm soát hoạt động, dẫn đến hiệu quả tổ chức đi xuống. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh thay đổi làm lộ ra những hạn chế về năng lực tổ chức, suy giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhiều tổ chức đang chạy đua theo các chiến lược tăng trưởng quy mô và thị phần mà quên đi việc nhìn lại tổ chức đang hoạt động hiệu quả ra sao, có bền vững hay không, rơi vào hội chứng “người khổng lồ trên đôi chân đất sét”, đây thực sự là một thách thức lớn khi đặt trong áp lực môi trường kinh doanh xuất hiện những đối thủ mạnh hay biến động nhu cầu thị trường. Các tổ chức quản trị dựa trên OD sẽ đạt được các lợi ích và hiệu quả rõ rệt. 

Năm lợi ích của quá trình phát triển tổ chức:

  • Cải tiến liên tục: Quá trình OD gắn với sự học hỏi liên tục, trau dồi, tiếp thu các kiến thức mới giúp cho tổ chức có sự cải thiện rõ rệt. Các chiến lược được lên kế hoạch, thực hiện, giám sát và được đánh giá sát sao với mọi hoạt động của tổ chức.
  • Tăng khả năng giao tiếp: Một trong những lợi thế chính của OD là tăng khả năng giao tiếp, phản hồi và tương tác trong tổ chức. Mục tiêu của việc cải thiện giao tiếp là gắn kết, tạo niềm tin cho nhân viên hướng đến các giá trị chung của công ty. 
  • Phát triển nhân viên: OD tập trung vào việc tăng cường giao tiếp để tác động đến nhân viên nhằm mang lại những thay đổi gắn với sự nghiệp của họ. Từ đó, tổ chức sẽ thường xuyên nâng cao kỹ năng cho nhân viên để đáp ứng các yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, thị trường. Điều này đạt được thông qua các chương trình học tập, đào tạo, nâng cao năng lực và cải tiến quy trình làm việc.
  • Đổi mới sản phẩm và dịch vụ: Thêm một lợi ích nổi bật của OD là sự đổi mới. Sự đổi mới đạt được thông qua phát triển nhân viên, trong đó tập trung vào việc khen thưởng thành công, thúc đẩy động lực và tinh thần. Sự tham gia tích cực của nhân viên giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến dịch vụ cho tổ chức. 
  • Tăng lợi nhuận: OD ảnh hưởng đến lợi nhuận tổ chức theo nhiều cách khác nhau. Khi OD sắp xếp các mục tiêu và tập trung vào phát triển chất lượng sản phẩm/dịch vụ và sự hài lòng của nhân viên. Sự thay đổi văn hóa  và cải tiến liên tục mang lại cho công ty một lợi thế khác biệt trên thị trường cạnh tranh.

Với sứ mệnh khơi dậy tiềm năng, giá trị, sức sáng tạo của các nhà lãnh đạo và tổ chức, OD xây dựng một phương pháp tiếp cận bài bản và hệ thống, tập trung chuyên sâu vào các vấn đề: Lãnh đạo; Văn hóa; Chiến lược; Cơ cấu và Con người. Hệ thống bắt đầu từ Lãnh đạo và đích đến là Năng lực tổ chức, khả năng của doanh nghiệp trong việc chuyển đổi con người, nguồn lực, công nghệ, thành sức cạnh tranh vượt trội trên thị trường, trong đó đề cao vai trò của Năng lực lãnh đạo Văn hóa tổ chức. Tất cả mọi ý tưởng đổi mới, chiến lược, cơ cấu, hay con người, đều bắt đầu triển khai từ cam kết của lãnh đạo. Sức mạnh của tổ chức thể hiện thông qua văn hóa doanh nghiệp. 

Phát triển tổ chức đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, tư duy hệ thống và nỗ lực của toàn tổ chức. Sự hỗ trợ của các chuyên gia OD CLICK, với nền tảng kiến thức quản trị hiện đại và sự nhạy bén chuyên sâu về tổ chức & con người, sẽ giúp cho doanh nghiệp thấy được những bằng chứng khoa học, cũng như những vấn đề nhân sự ẩn sâu đằng sau những hiện tượng. Từ đó cho phép thiết kế một cách hệ thống các giải pháp quản trị, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, và phát triển bền vững trên thị trường.

OD CLICK luôn tuân thủ quy trình khảo sát đánh giá, sử dụng phương pháp hiện đại, xử lý số liệu khoa học dựa trên sự phân tích đa chiều và bề dày kinh nghiệm làm việc của các chuyên gia. Bước khởi đầu của OD là khảo sát với rất nhiều các khía cạnh tổ chức, trong đó, ba trọng tâm khảo sát chính trong phát triển tổ chức của OD CLICK là:

⭐ Khảo sát năng lực tổ chức

⭐ Khảo sát văn hóa tổ chức

⭐ Khảo sát năng lực lãnh đạo

GIÁ TRỊ CHUYỂN GIAO

Từ nền tảng kiến thức hệ thống và kinh nghiệm làm việc với đa dạng doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia tận tâm, yêu nghề, tư duy đổi mới, chuyên biệt của OD CLICK sẽ mang đến những giải pháp hiệu quả cho khách hàng. Các giá trị khách hàng nhận được từ chương trình: 

Thứ nhất, OD CLICK xây dựng quy trình khảo sát phù hợp với đặc thù hoạt động của mỗi doanh nghiệp giúp chỉ ra những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển tổ chức;

Thứ hai, từ những kết quả khảo sát, chuyên gia OD CLICK đưa ra những phân tích đánh giá khách quan, chuyên sâu mang lại những kết quả hữu ích cho quá trình ra quyết định, điều hành hoạt động tổ chức hiệu quả;

Thứ ba, OD CLICK đưa ra những đề xuất phát triển hiệu quả, bền vững thông qua các hoạt động tư vấn và đào tạo, cam kết chất lượng và trách nhiệm cao nhất với lợi ích khách hàng.

OD CLICK luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu nhu cầu của các nhà lãnh đạo, đồng hành phát triển cùng các doanh nghiệp thành công ở Việt Nam.

 

Bình luận