TẠI SAO CẦN PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

1. Tầm quan trọng của Phát triển tổ chức
Kỷ nguyên số với sự bùng nổ của công nghệ 4.0, cùng với sự thay đổi trong nhu cầu và hành vi của khách hàng đang mở ra những hướng đi mới cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tận dụng tốt lợi thế công nghệ và khai thác được nhu cầu hiện tại của khách hàng để mở rộng quy mô và tăng tốc độ phát triển của tổ chức. Bên cạnh đó, việc nắm bắt được lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do đã và đang tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp có những bước đột phá trên thị trường. Để làm được điều này, yếu tố tiên quyết là đầu tư vào Phát triển Tổ chức (Organizational Development). Chỉ có tổ chức vững vàng với nguồn lực liên tục được phát triển, đề cao sự linh hoạt mới tận dụng cơ hội và bứt phá trên đường đua khốc liệt này.

Phát triển tổ chức không chỉ giúp doanh nghiệp sẵn sàng đón nhận được cơ hội tăng trưởng, mà còn giúp thích ứng với những thách thức trong bối cảnh VUCA, đang làm lộ ra những điểm hạn chế bên trong cấu trúc doanh nghiệp, như thiếu hợp tác tích cực giữa các bộ phận, tính chủ động sáng tạo trong công việc, mong muốn học hỏi kiến thức hay công nghệ mới, thâm nhập kinh doanh trên thị trường quốc tế mới . Vì vậy, phát triển tổ chức không còn là xu hướng mà là vấn đề cấp thiết đối với các doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay.

Phát triển tổ chức là một phương pháp tiếp cận khoa học dựa trên các căn cứ thực tiễn nhằm giúp tổ chức đổi mới, nâng cao năng lực, thể hiện trên hai khía cạnh: 1. Hiệu quả hoạt động, và 2. Khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Quá trình OD – Phát triển tổ chức, tiếp cận mang tính hệ thống, thông qua việc xây dựng năng lực đội ngũ con người, điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược, cơ cấu tổ chức, cũng như các quy trình vận hành hiệu quả. 

2. Phương pháp tiếp cận Phát triển tổ chức
Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về phát triển tổ chức, OD CLICK đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp với phương pháp tiếp cận bài bản và hệ thống, tập trung chuyên sâu vào các vấn đề: Lãnh đạo; Văn hóa; Chiến lược; Cơ cấu và Con người. Để hỗ trợ phát triển tổ chức cho các doanh nghiệp đạt hiệu quả tối ưu nhất, OD CLICK áp dụng quy trình OD – Phát triển tổ chức, trên 4 bước như sau:

 

Bước 1: Phân tích thực trạng và bối cảnh

Ở bước này, OD CLICK phân tích hiện trạng của tổ chức dựa trên 3 cấp độ: cấp độ cá nhân, cấp độ phòng ban và cấp độ tổ chức để nắm rõ được thực trạng để nhận định vấn đề cốt lõi mà tổ chức gặp phải. 

 

Ở cấp độ cá nhân, OD CLICK hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khảo sát đánh giá về kiến thức, các kỹ năng cũng như thái độ làm việc của đội ngũ nhân sự và chuẩn mực đạo đức. Đây là yếu tố cốt lõi để đánh giá với các cá nhân trong tổ chức. Từ những thông tin này, các doanh nghiệp có thể nắm được những thông tin tổng quan về tình hình nhân sự để có những bước triển khai phát triển tổ chức cụ thể.

Ở cấp độ phòng ban, vấn đề trọng yếu là khả năng phối hợp giữa các bộ phận. Nhiều doanh nghiệp các bộ phận gặp khó khăn trong truyền đạt thông tin và sự gắn kết. Trên thực tế, khả năng truyền đạt thông tin trong nội bộ và sự phối hợp giữa các thành viên trong một bộ phận đều đóng vai trò quan trọng quyết định sự hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp. OD CLICK tập trung khảo sát những khía cạnh trên để nắm bắt vấn đề ở cấp độ này. 

Ở cấp độ tổ chức, OD CLICK đưa ra những khảo sát tổng thể doanh nghiệp dựa trên khía cạnh về năng lực lãnh đạo, chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, cơ cấu hệ thống quản trị, văn hóa doanh nghiệp, gắn với phát triển tổ chức cũng như việc thực trạng áp dụng công nghệ bên trong tổ chức. Những yếu tố này được xem xét và đặt trong bối cảnh hiện nay để có những đánh giá cụ thể.

Bước 2: Xác định vấn đề và nhiệm vụ trọng tâm

Sau khi có những khảo sát toàn diện theo 3 cấp độ của tổ chức, OD CLICK cùng với Ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ trao đổi, thảo luận cùng nhau để xác định những vấn đề cốt lõi nhất cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Từ những vấn đề này, OD CLICK hỗ trợ vạch ra những nhiệm vụ trọng tâm theo hai hướng: hướng có thể triển khai áp dụng ngay (ngắn hạn) và hướng cần có thời gian thay đổi và hoàn thiện (dài hạn) nhằm hướng đến phát triển doanh nghiệp bền vững và đồng bộ.

Bước 3: Xây dựng các giải pháp phù hợp

Sau khi xác định nhiệm vụ trọng tâm, bước tiếp theo đi vào cụ thể với việc xây dựng các giải pháp cho doanh nghiệp. Các giải pháp dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia OD CLICK và đặc thù của mỗi tổ chức để đưa ra với mục tiêu đặt tính hiệu quả của chương trình tư vấn lên hàng đầu. Giải pháp cũng đi theo hai hướng là ngắn hạn và dài hạn với nhóm giải pháp can thiệp ngay để giải quyết vấn đề nóng và nhóm giải pháp áp dụng từ từ và có sự theo dõi, điều chỉnh để hướng đến mục tiêu bền vững hơn. OD CLICK luôn hướng đến giải quyết vấn đề của doanh nghiệp không chỉ trong thời điểm hiện tại mà có lộ trình, định hướng trong tương lai.

Bước 4: Tổ chức triển khai và giám sát

Ở bước này, sau khi thống nhất giải pháp hai bên, OD CLICK bắt đầu triển khai chương trình với các kế hoạch rõ ràng. Trong và sau quá trình triển khai OD CLICK sẽ có những đánh giá về các vấn đề như: mục tiêu có rõ ràng hay không; các biện pháp đo lường có đủ chính xác, tin cậy và đầy đủ không. Quan trọng là đưa ra đánh giá về hiệu quả thực hiện và có sự so sánh trước và sau can thiệp OD sau đó đưa ra phản hồi.

Các Khảo sát trọng tâm trong Phát triển tổ chức của OD CLICK bao gồm: 1. Khảo sát năng lực tổ chức, 2. Khảo sát văn hóa tổ chức, Khảo sát năng lực lãnh đạo.

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng

Từ nền tảng kiến thức hệ thống và kinh nghiệm làm việc với đa dạng doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia tận tâm, yêu nghề, tư duy đổi mới, chuyên biệt của OD CLICK sẽ mang đến những giải pháp hiệu quả cho khách hàng. Các giá trị khách hàng nhận được từ chương trình: 

Thứ nhất, OD CLICK xây dựng quy trình khảo sát phù hợp với đặc thù hoạt động của mỗi doanh nghiệp giúp chỉ ra những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển tổ chức;

Thứ hai, từ những kết quả khảo sát, chuyên gia OD CLICK đưa ra những phân tích đánh giá khách quan, chuyên sâu mang lại những kết quả hữu ích cho quá trình ra quyết định, điều hành hoạt động tổ chức hiệu quả;

Thứ ba, OD CLICK đưa ra những giải pháp phát triển tổ chức hiệu quả, bền vững thông qua các hoạt động tư vấn và đào tạo, cam kết chất lượng và trách nhiệm cao nhất với lợi ích khách hàng.

OD CLICK luôn sẵn sàng lắng nghe nhu cầu của các nhà lãnh đạo, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!