KHẢO SÁT NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO 

1. Mô hình năng lực lãnh đạo

Mô hình Khảo sát năng lực lãnh đạo của OD CLICK là kết hợp kết quả nghiên cứu từ các công trình kinh điển trên thế giới về Năng lực lãnh đạo với cấu trúc bao gồm 12 phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo chi tiết, kết hợp thành 3 nhóm cấp độ năng lực:
1. Nền tảng năng lực cá nhân;
2. Năng lực tạo ảnh hưởng;
3. Năng lực tương tác hệ thống.

Mô hình là sự đúc kết và kế thừa từ bốn mô hình năng lực lãnh đạo hiện đại bao gồm: Mô hình của Robert N. Lussier and Christopher F. Achua tập trung vào Cá nhân – Nhóm – Tổ chức; Mô hình của James Scouller với 3 cấp độ lần lượt: Nền tảng cá nhân – Ứng xử cá nhân – Công chúng; John Adair, mô hình “Lãnh đạo tập trung vào hành động”, với 3 thành tố: Cá nhân – Nhóm – Nhiệm vụ; Robert Katz, mô hình 3 nhóm kỹ năng thiết yếu trong tổ chức: Kỹ năng chuyên môn – Kỹ năng tư duy – Kỹ năng về con người. Và kết hợp với nhiều các công bố nghiên cứu khác về năng lực lãnh đạo của các tác giả danh tiếng như: Warren Bennis, John Kotter, John Maxwell, Posner & Kouzes, Stephen Covey. 

2. Khảo sát năng lực lãnh đạo

Khảo sát năng lực lãnh đạo là quá trình xác định và mô tả các kỹ năng, khả năng, phẩm chất Leadership của mỗi cá nhân trên vị trí đảm trách, chỉ ra các ưu thế và hạn chế cần điều chỉnh trên cả cấp độ cá nhân và hệ thống, theo các định hướng chiến lược phát triển. Khảo sát năng lực lãnh đạo là căn cứ cho việc quy hoạch, sắp xếp, đào tạo nâng cao năng lực và phát triển lãnh đạo kế cận.

Quy trình khảo sát năng lực lãnh đạo  

Khảo sát năng lực lãnh đạo của OD CLICK tuân thủ chặt chẽ quy trình 7 bước, đảm bảo tham chiếu đa chiều các kết quả, kiểm chứng kết quả bằng nhiều kỹ thuật và công cụ tiên tiến hiệu quả. Với mục tiêu giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực về thời gian, con người, tài chính, để xây dựng bộ quy chuẩn chính sách phù hợp nhất với doanh nghiệp. 
Phương pháp triển khai

Các phương pháp khảo sát đánh giá được triển khai một cách bài bản và hệ thống, bao gồm:

  • Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp; 
  • Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi; 
  • Phương pháp quan sát trực quan;
  • Phương pháp phỏng vấn sâu;
  • Phương pháp đánh giá 360 độ theo các cấp độ lãnh đạo; 
  • Phương pháp phân tích và tổng hợp dữ liệu trên bản đồ Radar;
  • Phương pháp tham vấn hội đồng chuyên gia.

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng

Bằng thế mạnh tư duy hệ thống và bề dày kinh nghiệm về phát triển Năng lực lãnh đạo cho hàng nghìn cán bộ quản lý, lãnh đạo tại đa dạng các doanh nghiệp, tổ chức, với đầy đủ lĩnh vực hoạt động, OD CLICK cam kết hỗ trợ từng doanh nghiệp đánh giá chính xác và toàn diện khung năng lực của vị trí lãnh đạo mà doanh nghiệp đang có, chỉ ra các điểm mạnh và hạn chế trong năng lực lãnh đạo tại mọi cấp độ trong tổ chức, đồng thời đưa ra những đề xuất giúp hoàn thiện bộ máy quản trị, cũng như các giải pháp và chính sách trong phát triển năng lực lãnh đạo. 

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

One thought on “KHẢO SÁT NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO 

  1. Pingback: KHẢO SÁT VĂN HÓA TỔ CHỨC - Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD Click

Comments are closed.

error: Nội dung đã khóa !!