KHẢO SÁT NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO 

1. Đánh giá năng lực lãnh đạo

Các tổ chức và doanh nghiệp đang đứng trước một kỷ nguyên mà ở đó: Công nghệ thay đổi nhanh chóng, các nguồn lực tự nhiên và xã hội dần cạn kiệt, đặc biệt ý thức và cam kết công việc của nhân viên với tổ chức cũng thay đổi phức tạp so với các thế hệ trước. Tất cả những thách thức trên tác động mạnh mẽ đến vai trò của các nhà quản lý, lãnh đạo trong tổ chức, điều này đòi hỏi mỗi nhà lãnh đạo cần trau dồi liên tục năng lực để đáp ứng được yêu cầu của vị trí công tác nhằm thích ứng với áp lực đổi mới thị trường và tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Phát triển năng lực lãnh đạo trở thành từ khóa nóng trong các tổ chức và là một yêu cầu trọng tâm của phát triển tổ chức.

Đánh giá năng lực lãnh đạo là quá trình xác định và mô tả các kỹ năng, khả năng, phẩm chất Leadership của mỗi cá nhân trên vị trí đảm trách, chỉ ra các ưu thế và hạn chế cần điều chỉnh trên cả cấp độ cá nhân và hệ thống, theo các định hướng chiến lược phát triển. Đánh giá năng lực lãnh đạo tính đến khả năng hiện tại và triển vọng tương lai, làm nền tảng xây dựng năng lực tổ chức, gia tăng sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp, vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. 

2. Phương pháp Khảo sát năng lực lãnh đạo

Bốn mô hình năng lực lãnh đạo hiện đại được kế thừa bao gồm: 

 1. Mô hình của Robert N. Lussier and Christopher F. Achua được xem là mô hình tối ưu nhất với ba cấp độ đánh giá bao phủ đủ các khía cạnh: Cá nhân (individual) – Nhóm (Team) – Tổ chức (Organization); 
 2. Mô hình của James Scouller với 3 cấp độ lần lượt: Nền tảng cá nhân (Personal) – Ứng xử cá nhân (Private) – Công chúng (Public); 
 3. John Adair, mô hình “Lãnh đạo tập trung vào hành động”, với 3 thành tố: Cá nhân (Individual) – Nhóm (Team) – Nhiệm vụ (Task); 
 4. Robert Katz, mô hình 3 nhóm kỹ năng thiết yếu trong tổ chức: Kỹ năng chuyên môn (Technical skill) – Kỹ năng tư duy (Conceptual skill) – Kỹ năng về con người (Human or Interpersonal skill). 

Và kết hợp với nhiều các công bố nghiên cứu khác về năng lực lãnh đạo của các tác giả danh tiếng như: Warren Bennis, John Kotter, John Maxwell, Posner & Kouzes, Stephen Covey. 

Mô hình Khảo sát năng lực lãnh đạo của OD CLICK là kết hợp kết quả nghiên cứu từ các công trình kinh điển trên thế giới về Năng lực lãnh đạo, cùng với kinh nghiệm gần 20 năm nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện về phát triển lãnh đạo của Chuyên gia TS. Đỗ Tiến Long cùng với bộ phận R&D OD CLICK, với cấu trúc bao gồm 12 phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo chi tiết, kết hợp thành 3 nhóm cấp độ năng lực: 1. Nền tảng khả năng cá nhân; 2. Khả năng xây dựng quan hệ và sức ảnh hưởng; 3. Khả năng tương tác trong hệ thống phức tạp và định hướng chiến lược.

OD CLICK tuân thủ chặt chẽ quy trình 7 bước, đảm bảo tham chiếu đa chiều các kết quả, kiểm chứng kết quả bằng nhiều kỹ thuật và công cụ tiên tiến hiệu quả nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực về thời gian, con người, tài chính, để xây dựng bộ quy chuẩn chính sách phù hợp nhất với doanh nghiệp. 


Phương pháp triển khai

Các phương pháp khảo sát đánh giá được triển khai một cách bài bản và hệ thống, bao gồm:

 • Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp; 
 • Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi; 
 • Phương pháp quan sát trực quan;
 • Phương pháp phỏng vấn sâu;
 • Phương pháp đánh giá 360 độ theo các cấp độ lãnh đạo; 
 • Phương pháp phân tích và tổng hợp dữ liệu trên bản đồ Radar;
 • Phương pháp tham vấn hội đồng chuyên gia.

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng

Bằng thế mạnh tư duy hệ thống và bề dày kinh nghiệm về phát triển Năng lực lãnh đạo cho hàng nghìn cán bộ quản lý, lãnh đạo tại đa dạng các doanh nghiệp, tổ chức, với đầy đủ lĩnh vực hoạt động, OD CLICK cam kết hỗ trợ từng doanh nghiệp đánh giá chính xác và toàn diện khung năng lực của vị trí lãnh đạo mà doanh nghiệp đang có, chỉ ra các điểm mạnh và hạn chế trong năng lực lãnh đạo tại mọi cấp độ trong tổ chức, đồng thời đưa ra những đề xuất giúp hoàn thiện bộ máy quản trị, cũng như các giải pháp và chính sách trong phát triển năng lực lãnh đạo. 

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

error: Nội dung đã khóa !!