KHẢO SÁT NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO 

Các tổ chức và doanh nghiệp đang đứng trước một kỷ nguyên mà ở đó: Công nghệ thay đổi nhanh chóng, các nguồn lực tự nhiên và xã hội dần cạn kiệt, đặc biệt ý thức và cam kết công việc của nhân viên với tổ chức cũng thay đổi phức tạp so với các thế hệ trước. Tất cả những thách thức trên tác động mạnh mẽ đến vai trò của các nhà quản lý, lãnh đạo trong tổ chức, điều này đòi hỏi mỗi nhà lãnh đạo cần trau dồi liên tục năng lực để đáp ứng được yêu cầu của vị trí công tác nhằm thích ứng với áp lực đổi mới thị trường và tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Năng lực lãnh đạo được sinh ra và thử thách trong khó khăn thách thức. Phát triển năng lực lãnh đạo trở thành từ khóa nóng trong các tổ chức và là một yêu cầu trọng tâm của phát triển tổ chức.

Đánh giá năng lực lãnh đạo là quá trình xác định và mô tả các kỹ năng, khả năng, phẩm chất, của mỗi cá nhân trên vị trí đảm trách, chỉ ra các ưu thế và hạn chế cần điều chỉnh trên cả cấp độ cá nhân và hệ thống, theo các định hướng chiến lược phát triển. Đánh giá năng lực lãnh đạo tính đến khả năng hiện tại và triển vọng tương lai, làm nền tảng xây dựng năng lực tổ chức,  gia tăng sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp, vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. 

Mô hình Khảo sát năng lực lãnh đạo của OD CLICK là sự kết tinh từ gần 20 năm giảng dạy, nghiên cứu, huấn luyện về phát triển lãnh đạo và chiến lược của Chuyên gia TS. Đỗ Tiến Long cùng với bộ phận R&D OD CLICK kết hợp kết quả nghiên cứu từ các công trình kinh điển trên thế giới về Năng lực lãnh đạo với cấu trúc ba thành tố, đây là những căn cứ vững chắc giúp OD CLICK xây dựng mô hình khảo sát năng lực lãnh đạo.

Bốn mô hình năng lực lãnh đạo trên thế giới được kế thừa bao gồm: 1. Mô hình của Robert N. Lussier and Christopher F. Achua được xem là mô hình tối ưu nhất với ba cấp độ đánh giá bao phủ đủ các khía cạnh: Cá nhân (individual) – Nhóm (Team) – Tổ chức (Organization); 2. Mô hình của James Scouller với 3 cấp độ lần lượt: Nền tảng cá nhân (Personal) – Ứng xử cá nhân (Private) – Công chúng (Public); 3. John Adair, mô hình “Lãnh đạo tập trung vào hành động”, với 3 thành tố: Cá nhân (Individual) – Nhóm (Team) – Nhiệm vụ (Task); 4. Robert Katz, mô hình 3 nhóm kỹ năng thiết yếu trong tổ chức: Kỹ năng chuyên môn (Technical skill) – Kỹ năng tư duy (Conceptual skill) – Kỹ năng về con người (Human or Interpersonal skill). Và nhiều các công bố nghiên cứu khác về năng lực lãnh đạo của các tác giả danh tiếng như: Warren Bennis, John Kotter, John Maxwell, Posner & Kouzes, Stephen Covey. 

Từ các công trình đã được ứng dụng ở trên kết hợp thấu hiểu đặc điểm thực tiễn các doanh nghiệp Việt Nam, OD CLICK xây dựng và triển khai mô hình Khảo sát Năng lực Lãnh đạo gồm 3 nhóm thành tố, bao gồm:

  1. Nền tảng khả năng cá nhân;
  2. Khả năng xây dựng quan hệ và sức ảnh hưởng;
  3. Khả năng tương tác trong hệ thống phức tạp và định hướng chiến lược.

Với 12 phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo chi tiết:

Nội dung mô hình tổng thể khảo sát Năng lực lãnh đạo của OD CLICK như sau:

Quy trình triển khai

OD CLICK tuân thủ chặt chẽ quy trình 7 bước, đảm bảo tham chiếu đa chiều các kết quả, kiểm chứng kết quả bằng nhiều kỹ thuật và công cụ tiên tiến hiệu quả nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực (thời gian, con người, tài chính) để xây dựng bộ quy chuẩn chính sách phù hợp nhất với từng tổ chức. 

 

Phương pháp triển khai

Các phương pháp khảo sát đánh giá được triển khai một cách bài bản và hệ thống, bao gồm:

  • Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp; 
  • Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi; 
  • Phương pháp quan sát trực quan;
  • Phương pháp phỏng vấn sâu;
  • Phương pháp đánh giá 360 độ theo các cấp độ lãnh đạo; 
  • Phương pháp phân tích và tổng hợp dữ liệu trên bản đồ Radar;
  • Phương pháp tham vấn hội đồng chuyên gia.

Kết quả chuyển giao cho các doanh nghiệp

Sau khi thực hiện khảo sát năng lực lãnh đạo, OD CLICK sẽ mang lại cho doanh nghiệp những giá trị sau:

Thứ nhất, giúp chính người được khảo sát tự đánh giá lại năng lực của bản thân để từ đó có những soi chiếu và điều chỉnh hoàn thiện theo những đòi hỏi của vị trí lãnh đạo;

Thứ hai, kết quả khảo sát là những thông số quan trọng giúp cho tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển lãnh đạo kế cận hoặc điều chỉnh bố trí nhân sự vào các vị trí phù hợp;

Thứ ba, đưa ra bức tranh tổng thể và chi tiết về năng lực lãnh đạo trong tổ chức, là căn cứ quan trọng cho các quyết định chiến lược của ban lãnh đạo về phát triển tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt.

Khảo sát năng lực lãnh đạo cùng với khảo sát văn hóa tổ chức (khảo sát văn hóa doanh nghiệp), khảo sát năng lực tổ chức là bộ ba khảo sát bổ trợ đắc lực nhằm giúp tổ chức có những đánh giá toàn diện về “sức khỏe tổ chức”, từ đó đề ra các giải pháp đầu tư phát triển Năng lực lãnh đạo hợp lý tiến đến những thay đổi phù hợp vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và xu thế chuyển đổi số. 

OD CLICK cam kết: Bằng thế mạnh tư duy hệ thống và bề dày kinh nghiệm về phát triển Năng lực lãnh đạo cho hàng nghìn cán bộ quản lý, lãnh đạo tại đa dạng các doanh nghiệp, tổ chức, với đầy đủ lĩnh vực hoạt động, chúng tôi sẽ hỗ trợ từng doanh nghiệp đánh giá chính xác và toàn diện khung năng lực của vị trí lãnh đạo mà doanh nghiệp đang có, chỉ ra các điểm mạnh và hạn chế trong năng lực lãnh đạo tại mọi cấp độ trong tổ chức, đồng thời đưa ra những đề xuất giúp hoàn thiện bộ máy quản trị. 

Thông tin khảo sát và quá trình phân tích được cam kết bảo mật bằng văn bản, đảm bảo an toàn kinh doanh cho khách hàng. Khảo sát, đánh giá Năng lực lãnh đạo chính là lựa chọn sáng suốt cho các doanh nghiệp mong muốn phát triển bền vững và trường tồn.

 

error: Nội dung đã khóa !!