KHẢO SÁT NĂNG LỰC TỔ CHỨC

1. Năng lực tổ chức

Năng lực tổ chức được hiểu là khả năng của một tổ chức hay doanh nghiệp trong việc chuyển đổi các nguồn lực đầu vào như nguyên liệu, nhân lực, thông tin, thành khả năng cạnh tranh vượt trội so với đối thủ. Năng lực tổ chức là sự kết hợp một cách hiệu quả giữa hệ thống quản trị và khả năng phối hợp của con người.

Theo nghiên cứu của Dave Ulrich, chuyên gia số 1 thế giới về phát triển tổ chức: năng lực tổ chức tác động gấp 4 lần tài năng cá nhân đến kết quả kinh doanh, sau khi ông khảo sát trên 1200 doanh nghiệp. 

Mô hình Năng lực tổ chức của OD CLICK xây dựng trên 4 thành tố cốt lõi là: Strategy – Style – System – Smart Asset. Trong đó, thành tố Smart Asset, Con người và Tri thức, được nhấn mạnh trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Doanh nghiệp ngày nay không thể nói đến thực hiện chuyển đổi số hay phát triển mô hình kinh doanh đột phá, mà thiếu sự đầu tư cho yếu tố con người, tri thức và quản trị tri thức.

MÔ HÌNH NĂNG LỰC TỔ CHỨC OD CLICK

Mô hình truyền thống về năng lực tổ chức được biết đến trên thế giới là Mô hình 7S của McKinsey, là tiếp cận cho các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ, được phát triển từ kỷ nguyên công nghiệp, theo nếp tư duy truyền thống của quản trị Tây phương. Hơn nữa, nền tảng tổ chức của phần lớn doanh nghiệp Việt Nam còn mỏng, nền kinh tế vẫn trong giai đoạn chuyển đổi, nên khó lấy Văn hóa doanh nghiệp làm điểm khởi đầu như Mô hình 7S, mà mô hình nên đi từ Chiến lược.

So với mô hình 7S, mô hình OD CLICK triển khai cốt lõi theo 4S: StrategyStyle SystemSmart Asset, đã có sự kế thừa, và phát triển thêm thành tố mới là Superior Performance – Quản trị hiệu suất, và Study – Quản trị tri thức và học hỏi, bên cạnh những cập nhật về yếu tố công nghệ và mô hình kinh doanh, cho phù hợp giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Mô hình Năng lực tổ chức được thể hiện chi tiết trên 8 yếu tố cấu phần như sau:

 • Tầm nhìn chiến lược mô tả định hướng phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn và tập trung thiết lập các ưu tiên và nguồn lực, củng cố hoạt động, để thực hiện mục tiêu chung.
 • Mô hình và cơ cấu đề cập đến xây dựng năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua hình thành mô hình doanh kinh doanh đột phá, thích ứng kỉ nguyên số, và cơ cấu tổ chức phù hợp. 
 • Leadership thể hiện cách công ty được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo cấp cao, cách họ tương tác, những hành động mà họ thực hiện và giá trị mang tính biểu tượng. Nói cách khác, đó là phong cách quản lý của lãnh đạo công ty.
 • Văn hóa tổ chức mô tả các quy tắc và chuẩn mực hành vi, hệ giá trị chung của tổ chức. Trong đó, nguồn nhân lực có sự thấu hiểu và hành động theo chuẩn, đại diện cho giá trị, bản sắc của doanh nghiệp.
 • Chính sách và quy trình đề cập đến hệ thống các chính sách quy trình và thủ tục của tổ chức đảm bảo việc hoạt động diễn ra và có sự kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, trong kỷ nguyên số, hoạt động về chính sách và quy trình có sự hỗ trợ của công nghệ giúp nâng cao hiệu quả vận hành.
 • Quản trị hiệu suất bao gồm hệ thống xác lập mục tiêu, nhiệm vụ, phân công KPI giám sát kết quả. Thông quá đó hình thành hệ thống đánh giá, xếp hạng để xây dựng chính sách đãi ngộ hiệu quả. Từ đó tạo ra động lực đến các thành viên trong tổ chức.
 • Tri thức và học tập tập trung xây dựng tổ chức học tập và quản trị tri thức. Trong đó chú trọng xây dựng dữ liệu hóa tri thức riêng của tổ chức, hình thành thư viện lưu trữ tri thức cũng như áp dụng các phương pháp học tập mới thúc đẩy trau dồi và chia sẻ tri thức. Bên cạnh đó, điều quan trọng là cần hình thành khung năng lực để xác định khoảng trống của nhân sự so với yêu cầu vị trí công tác.
 • Phát triển con người mô tả giá trị truyền thông thu hút nhân tài thông qua thương hiệu tuyển dụng. Thêm vào đó, doanh nghiệp tập trung nâng cao trải nghiệm nhân viên, đánh giá sự hài lòng cam kết của nhân sự với tổ chức. 

2. Phương pháp Khảo sát năng lực tổ chức

OD CLICK triển khai khảo sát năng lực tổ chức theo các phương pháp:

 • Phương pháp khảo sát bảng hỏi;
 • Phương pháp thu thập và phân tích văn bản tài liệu;
 • Phương pháp quan sát trực quan;
 • Phương pháp phỏng vấn sâu;
 • Phương pháp tự đánh giá 360 độ;
 • Phương pháp phân tích và tổng hợp dữ liệu thống kê;
 • Phương pháp tham vấn hội đồng chuyên gia.

3. Đánh giá Năng lực tổ chức

Đánh giá năng lực tổ chức bao gồm khảo sát và rà soát toàn diện về hệ thống và năng lực nhân sự trong doanh nghiệp để xác định những khoảng trống trong năng lực tổ chức, từ đó xác định giải pháp và kế hoạch hoàn thiện kịp thời. Dưới đây là sơ đồ minh hoạ kết quả đánh giá năng lực tổ chức theo ba nhóm bao gồm: Lãnh đạo – Quản lý – Nhân viên, trên 8 khía cạnh của Năng lực tổ chức. 

OD CLICK tiến hành phân tích dữ liệu đã thu thập một cách hệ thống và khoa học, trực quan hóa thông qua sơ đồ, bảng biểu. Tập trung vào phân tích tổng thể đến từng thành tố trong năng lực tổ chức, sau đó đưa ra báo cáo tổng kết và có các đề xuất khuyến nghị can thiệp tổ chức: tư vấn hoàn thiện hệ thống quản lý, đào tạo huấn luyện nâng cao năng lực nhân sự, sẽ được thiết kế và triển khai, trên cơ sở sự nhất trí, đồng thuận của hai bên.

4. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức và chiến lược, lấy con người làm trung tâm, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt tình chuyên môn, thấu hiểu thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam, cam kết chuyển giao các giá trị:

Thứ nhất, các kết quả tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách hệ thống về năng lực tổ chức, bằng các báo cáo cung cấp các bằng chứng mang tính khoa học và thực tiễn, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về năng lực tổ chức trong bối cảnh hoạt động và môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ hai, đề xuất một cách hệ thống các giải pháp và chính sách phát triển với các mức độ ưu tiên triển khai. Có các biện pháp can thiệp phù hợp vào phát triển tổ chức, gắn với quản trị sự thay đổi một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Thứ ba, thúc đẩy khả năng nhận thức, ý thức về vai trò tự thân phát triển từ bên trong của mỗi thành viên, mỗi cấp độ quản lý, trong mục tiêu xây dựng năng lực tổ chức, phát triển doanh nghiệp. 

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

One thought on “KHẢO SÁT NĂNG LỰC TỔ CHỨC

 1. Pingback: KHẢO SÁT VĂN HÓA TỔ CHỨC - Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD Click

Comments are closed.

error: Nội dung đã khóa !!