KHẢO SÁT NĂNG LỰC TỔ CHỨC

1. Khảo sát năng lực tổ chức

Hiện nay, các doanh nghiệp đang đặt trong bối cảnh thách thức của sự bất định từ thị trường, sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt cũng như sự bùng nổ trong kỷ nguyên số. Sức ép lớn từ thị trường làm lộ ra những hạn chế về vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp như con người, hệ thống, cấu trúc, văn hóa, tính hiệu quả và động lực phát triển và chúng đang là nỗi lo cho các nhà lãnh đạo. Biểu hiện cụ thể:

 • Suy giảm năng lực cạnh tranh. Khi nhiều đối thủ mới xuất hiện với những chiến lược mới, lợi thế cạnh tranh trước đó của doanh nghiệp đã không còn phát huy được hiệu quả. Điều này dẫn tới sụt giảm trong doanh thu và mất dần khách hàng vào tay đối thủ.
 • Con người trong tổ chức chạy theo đầu việc, thiếu tính đổi mới sáng tạo trong công việc. Đội ngũ quản lý mất phương hướng về chiến lược để thích ứng với những thay đổi của thị trường.
 • Sự phối hợp giữa các phòng ban/bộ phận thiếu hiệu quả. Các phòng ban còn hoạt động đơn lẻ và thiếu tính liên kết để thực hiện các mục tiêu chung của tổ chức.

Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh tích cực, áp lực thị trường lại là cơ hội giúp doanh nghiệp nhìn lại mình, đánh giá những hạn chế tồn đọng để có những giải pháp kịp thời. Để cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, trước hết vấn đề cấp thiết nhất là phải có sự khảo sát, đánh giá toàn diện năng lực tổ chức. 

Một cách khái quát, năng lực tổ chức là khả năng của một tổ chức hay doanh nghiệp trong việc chuyển đổi các nguồn lực đầu vào như nguyên liệu, nhân lực, thông tin, thành khả năng cạnh tranh vượt trội so với đối thủ. Năng lực tổ chức của một công ty thể hiện thông qua khả năng đáp ứng vượt trội các nhu cầu của khách hàng, trong môi trường cạnh tranh và biến động liên tục. Năng lực tổ chức là sự kết hợp một cách hiệu quả và tối ưu giữa hệ thống quản trị, và khả năng phối hợp của con người.

Khảo sát nâng cao năng lực tổ chức là một yếu tố quan trọng trong phát triển tổ chức – OD (Organizational Development) nhằm tăng hiệu quả hoạt động đón nhận những cơ hội mới của thị trường cũng như hình thành lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ.

2. Phương pháp Khảo sát năng lực tổ chức

Xây dựng năng lực tổ chức là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay để đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh ngày càng quyết liệt, kỳ vọng cao của nhân viên, thích ứng với thay đổi công nghệ và nhu cầu của khách hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về phát triển tổ chức, OD CLICK đã xây dựng mô hình khảo sát năng lực tổ chức hướng đến quản lý sự thay đổi hiệu quả.

Mô hình Khảo sát Năng lực tổ chức của OD CLICK thể hiện sự đánh giá hệ thống trên 9 yếu tố chính, bao gồm: Tầm nhìn chiến lược, Năng lực lãnh đạo và quản lý, Quản trị hiệu suất, Nguồn vốn nhân lực, Đổi mới – học hỏi – lịch sử phát triển, Công nghệ và hệ thống thông tin, Truyền thông, Hiệu quả tài chính, Kết nối thị trường khách hàng. Những đánh giá năng lực trên sẽ được xem xét trong mối tương quan với môi trường bên ngoài bao gồm những yếu tố tác động như đối thủ cạnh tranh, tốc độ thay đổi nhu cầu và hành vi khách hàng, chính sách mới từ Chính phủ. Đồng thời dựa trên mối quan hệ với tính Cam kết hành động của doanh nghiệp, đối chiếu với những kết quả hoạt động, để chỉ ra những căn cứ và yêu cầu thay đổi, phát triển tổ chức, cũng như kế hoạch dẫn dắt sự thay đổi cần thiết đó nhằm đưa tổ chức đi lên. Đích đến của khảo sát năng lực tổ chức là giúp doanh nghiệp Quản lý sự thay đổi hiệu quả.

Nhằm triển khai khảo sát năng lực tổ chức hiệu quả, OD CLICK tiến hành khảo sát theo 3 cấp độ bằng những công cụ thực tế giúp đánh giá doanh nghiệp toàn diện: Cấp độ cá nhân, Cấp độ phòng ban, Cấp độ tổ chức. 

 • Cấp độ cá nhân: Ở cấp độ này mục tiêu chính là xem xét kiến thức, kỹ năng, thái độ và chuẩn mực đạo đức theo yêu cầu nhiệm vụ. Dựa trên yếu tố này, OD CLICK triển khai xây dựng ma trận năng lực cho từng vị trí chức danh, đồng thời, hỗ trợ hình thành chỉ số KPI cho các cá nhân gắn với quản trị hiệu suất hiệu quả. Một phần quan trọng với mỗi doanh nghiệp là lộ trình phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự. Ngoài ra, tại cấp độ này, cũng cần khảo sát về sự hài lòng và cam kết của nhân sự trên vị trí công tác.
 • Cấp độ phòng ban: Ở cấp độ này mục tiêu là đánh giá sự phối hợp, khả năng truyền đạt, tạo động lực và giải quyết vấn đề và xung đột, hiệu quả của từng bộ phận. 
 • Cấp độ tổ chức: Đây là cấp độ cao nhất với mục tiêu là đánh giá về năng lực lãnh đạo, chiến lược doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp gắn với phát triển tri thức, cơ cấu hệ thống quy trình và nguồn nhân lực.

Các phương pháp khảo sát đánh giá được triển khai một cách bài bản và hệ thống, bao gồm:

 • Phương pháp khảo sát bảng hỏi;
 • Phương pháp thu thập và phân tích văn bản tài liệu;
 • Phương pháp quan sát trực quan;
 • Phương pháp phỏng vấn sâu;
 • Phương pháp tự đánh giá 360 độ;
 • Phương pháp phân tích và tổng hợp dữ liệu thống kê trên SPSS;
 • Phương pháp tham vấn hội đồng chuyên gia

3. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức và chiến lược, lấy con người làm trung tâm, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tâm huyết chuyên môn, thấu hiểu thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam, cam kết chuyển giao các giá trị:

Thứ nhất, các kết quả tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách hệ thống về năng lực tổ chức, bằng các báo cáo cung cấp các bằng chứng mang tính khoa học và thực tiễn, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về năng lực tổ chức trong bối cảnh hoạt động và môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ hai, đề xuất một cách hệ thống các giải pháp và chính sách phát triển với các mức độ ưu tiên triển khai. Có các biện pháp can thiệp phù hợp vào quy trình và kế hoạch để quản trị sự thay đổi thành công, thực hiện hiệu quả các mục tiêu mong muốn.

Thứ ba, thúc đẩy khả năng nhận thức, ý thức về vai trò tự thân của mỗi thành viên, mỗi cấp độ quản lý, trong mục tiêu xây dựng năng lực tổ chức của doanh nghiệp. 

Thông tin khảo sát và quá trình phân tích được cam kết bảo mật bằng văn bản, đảm bảo an toàn kinh doanh cho khách hàng. Khảo sát, đánh giá năng lực tổ chức chính xác và kịp thời chính là lựa chọn sáng suốt cho các doanh nghiệp phát triển bền vững, trước thách thức cạnh tranh toàn cầu, yêu cầu của CN 4.0 và nền kinh tế tri thức.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Phát triển nguồn vốn nhân lực

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Xây dựng hệ thống hiệu quả

 

error: Nội dung đã khóa !!