QUẢN TRỊ CHUYỂN ĐỔI TỔ CHỨC

1. Vấn đề chuyển đổi tổ chức

Quản trị chuyển đổi tổ chức, bao gồm các hoạt động như Tái cơ cấu tổ chức, Tái thiết doanh nghiệp và mô hình kinh doanh, hay các thay đổi mang tính chiến lược trong doanh nghiệp. Quá trình chuyển đổi tổ chức kéo theo sự thay đổi toàn diện về: Mục tiêu chiến lược, quy mô và phạm vi hoạt động, tổ chức, lãnh đạo, nhân sự, công nghệ, hay văn hoá doanh nghiệp. Mô hình quản trị chuyển đổi tổ chức phù hợp nhất với doanh nghiệp có bề dày hoạt động trên thị trường với quy mô trung bình 250 nhân sự trở lên. Sự chuyển đổi đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo doanh nghiệp và công ty tư vấn trong việc từ bỏ những tư duy cũ không còn phù hợp trong thời điểm hiện tại và định hướng chiến lược, tầm nhìn mới cho doanh nghiệp.

Trong môi trường cạnh tranh mang tính toàn toàn cầu, điều duy nhất không thay đổi với các doanh nghiệp là mọi thứ luôn thay đổi. Chuyển đổi tổ chức là quá trình dẫn dắt tổ chức thực hiện sự thay đổi thành công. Như vậy quản trị chuyển đổi tổ chức sẽ diễn ra khi doanh nghiệp đối mặt với những thay đổi lớn như:

 • Suy giảm hiệu quả tổ chức, chi phí cao, lợi nhuận suy thoái, mất khách hàng nhà cung cấp hay mạng lưới phân phối;
 • Quy mô cồng kềnh, nhân sự cốt lõi rời bỏ, tinh thần động lực tổ chức suy giảm, văn hóa tổ chức trơ ì trước sự thay đổi, từ chối học hỏi kiến thức hay công nghệ mới.
 • Quá trình thay đổi thế hệ lãnh đạo, sau khi thôn tính sáp nhập M&A.
 • Những thay đổi lớn trong môi trường kinh doanh, xuất hiện đối thủ mạnh, xu thế tiêu dùng hay hành vi xã hội biến đổi.
 • Những thay đổi trong môi trường công nghệ làm thay đổi cân bằng cạnh tranh.

2. Phương pháp quản trị chuyển đổi tổ chức

Mô hình chuyển đổi tổ chức được OD CLICK kết hợp từ tri thức quốc tế, với các mô hình kinh điển như 7S, Mô hình Kotter, Mô hình Lewin, và có sự thay đổi điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm môi trường kinh doanh, cũng như đặc thù quản trị của doanh nghiệp Việt Nam. 

Quá trình chuyển đổi tổ chức dựa trên 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chính là: 1. Xác định phương hướng và mục tiêu chuyển đổi, 2.  Hoàn thiện cấu trúc và hệ thống vận hành, 3. Đổi mới năng lực tổ chức

Sau khi xác định những nhiệm vụ trọng tâm chính của chuyển đổi tổ chức, OD CLICK xây dựng mô hình quy trình Quản trị chuyển đổi tổ chức với kinh nghiệm 20 năm tư vấn, giảng dạy, và nghiên cứu của Chuyên gia Tư vấn trưởng Đỗ Tiến Long. 

Chuyển đổi tổ chức thành công đòi hỏi phải đồng hành với phát triển năng lực lãnh đạo và phát triển văn hóa doanh nghiệp mới. Trong đó, yêu cầu về năng lực lãnh đạo leadership là trọng tâm của sự thay đổi. Bên cạnh đó là phải trang bị hệ thống kiến thức mới cho tổ chức, cùng với truyền thông liên tục để xây dựng tinh thần khẩn trương, gắn với đổi mới.

Quá trình thực hiện dự án Chuyển đổi tổ chức hay Tái cơ cấu tổ chức, được thực hiện theo các bước đi cụ thể như sau:

1. Phân tích các cơ hội và áp lực của doanh nghiệp
Dựa trên số liệu phân tích, đánh giá tình hình thực trạng của doanh nghiệp nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về những khó khăn thách thức và cơ hội mà doanh nghiệp phải đối mặt.

2. Đổi mới nhận thức và tạo động lực cho thay đổi
Trang bị tri thức và tư duy nhãn quan mới luôn là tiền đề cho những mong muốn thay đổi từ bên trong tổ chức. Để quá trình chuyển đổi triển khai thành công, đội ngũ lãnh đạo trước tiên phải là người tiên phong quyết tâm thay đổi, từ đó thuyết phục, truyền cảm hứng cho nhân viên về lợi ích của chuyển đổi tổ chức. Ở giai đoạn này, chuyên gia OD CLICK có những tư vấn cho lãnh đạo về cách thức truyền thông hiệu quả về tái cơ cấu tổ chức tới nhân viên.

3. Xác định tầm nhìn và mục tiêu chiến lược mới
Trên cơ sở đánh giá lại hiệu quả hoạt động và rà soát công tác tổ chức, doanh nghiệp cần xác định lại tầm nhìn, sứ mệnh, và các mục tiêu chiến lược cho các giai đoạn tiếp theo.

4. Xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống vận hành cho chiến lược mớiCác chuyên gia tư vấn OD CLICK đưa ra các phương án tổ chức khả thi, phù hợp với chiến lược và đặc thù của doanh nghiệp nhằm xây dựng và sắp xếp cơ cấu tổ chức phù hợp để hiện thực hóa tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược đặt ra; Phương thức phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban để tổ chức vận hành hiệu quả nhất; Phân định chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận, phòng ban để thấy rõ trách nhiệm, quyền hạn trong thực hiện công việc. 

5. Phát triển nguồn vốn nhân lực và năng lực tổ chức mớiXây dựng hệ thống công cụ và chính sách quản trị nguồn nhân lực giúp nâng cao sức mạnh nội tại của tổ chức và năng lực của đội ngũ nhân viên, tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, và phát triển năng lực lãnh đạo nhằm dẫn dắt và lãnh đạo tổ chức thành công.
Năng lực tổ chức mới chính là sự kết hợp của nguồn nhân lực được đào tạo và bố trí lại, trong một khung khổ văn hóa doanh nghiệp mới và đổi mới năng lực lãnh đạo Leadership trong doanh nghiệp.

3. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK với đội ngũ chuyên gia uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với hệ thống kiến thức mô hình sẽ đồng hành giúp doanh nghiệp quản trị chuyển đổi tổ chức hiệu quả, cam kết chuyển giao giá trị

Giá trị chuyển giao sau chương trình tư vấn:

 • Hình thành tư duy đổi mới và cập nhật cho Ban lãnh đạo;
 • Đảm bảo sự tham gia của toàn tổ chức ở cấp độ cao nhất, tạo động lực cho nhân viên trong quá trình thay đổi;
 • Xác định được những căn cứ chiến lược mới cho toàn công ty và từng phòng ban;
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, cải cách chính sách, quy định, quy trình công việc nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả;
 • Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm từng phòng ban đến nhân viên;
 • Bố trí lại nhân sự, đưa ra các phương thức quản trị, báo cáo và đánh giá công việc phù hợp và hiệu quả;
 • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả toàn công ty

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề tư vấn quản lý, OD CLICK sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp đạt được thành công trong quá trình tái thiết tổ chức. Từ đó, doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh, nắm bắt được cơ hội, vượt qua các thách thức, áp lực từ sự thay đổi của thị trường.

Sự thành công của các tổ chức chính là kim chỉ nam và động lực phát triển của đội ngũ chuyên gia OD CLICK.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Phát triển nguồn vốn nhân lực

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Xây dựng hệ thống hiệu quả

 

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Tạo dựng năng lực bền vững