CẨM NANG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH

1. Tại sao OD Click xây dựng cẩm nang mô hình kinh doanh

90% lãnh đạo nhận thấy cần thay đổi mô hình kinh doanh để duy trì sự phát triển của doanh nghiệp, theo nghiên cứu của Statista. Mô hình kinh doanh là khung mô tả giúp các CEO phác thảo cách thức để tạo ra và cung cấp giá trị cho khách hàng, đồng thời quản trị mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Trong bối kỷ nguyên số, điều cốt lõi là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào trong mô hình kinh doanh để tạo ra giá trị tốt hơn cho khách hàng, hình thành lợi thế cạnh tranh. Nhìn nhận thực tế, nhiều doanh nghiệp chưa định hình mô hình kinh doanh rõ ràng dẫn tới khó khăn khi ứng dụng với công nghệ. Cụ thể 48,8% doanh nghiệp sử dụng một số giải pháp chuyển đổi số nhưng đến nay không còn sử dụng. Mô hình kinh doanh chưa rõ ràng khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi lựa chọn và sử dụng công nghệ mang lại hiệu quả.

Nhằm hỗ trợ giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp, OD Click xây dựng khung nội dung hướng dẫn dựa trên thực tiễn kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp và nghiên cứu trên thế giới. 

2. Triết lý xây dựng mô hình kinh doanh của OD Click

OD Click xây dựng tài liệu hướng dẫn dựa trên sự thấu hiểu thực tiễn khó khăn doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình. Tập trung vào tư duy xây dựng mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên số, đề cao việc đổi mới đề xuất giá trị và xây dựng năng lực để thực thi hiệu quả. Trên cơ sở này, nội dung hướng dẫn bao gồm

  1. Tư duy xây dựng mô hình doanh trong kỷ nguyên số
  2. Bài học mô hình kinh doanh thành công
  3. Cấu trúc mô hình kinh doanh
  4. Công cụ mô hình kinh doanh Canvas
  5. Hình thành mô hình kinh doanh đột phá
  6. Nhân tố xây dựng mô hình thành công

Doanh nghiệp tải xuống cẩm nang hướng dẫn:3. Đồng hành xây dựng mô hình kinh doanh

Cốt lõi của mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên số là tập trung đổi mới đề xuất giá trị, dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, thị trường và xây dựng nguồn lực thực thi hiệu quả. OD Click đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc định hình tư duy và đưa ra định hướng để xác định giá trị phù hợp.

error: Nội dung đã khóa !!