CÁC SẢN PHẨM – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI NĂM 2022

Năm 2022, doanh nghiệp đứng trước các mục tiêu tăng trưởng mới với các nhiệm vụ đặt ra. Những xu thế về chuyển đổi số, những áp lực cạnh tranh dẫn đến bài toán cho các nhà lãnh đạo trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Trọng tâm là vấn đề về nguồn nhân lực và nền tảng tổ chức. 

Trong đó nguồn nhân lực hướng đến vấn đề con người như năng lực thực thi, hiệu suất làm việc, sự hài lòng và gắn kết tổ chức. Nền tảng tập trung về chiến lược, văn hóa, có sự thích ứng với thị trường, tạo ra giá trị khách hàng.

Mục đích mang đến giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, khả năng thích ứng trước thách thức và sự cạnh tranh trong kỷ nguyên số, OD CLICK thiết kế các sản phẩm, chương trình mới. Chọn lọc từ những nhu cầu và năng lực cần thiết trong bối cảnh thách thức hiện tại.

3 BÁO CÁO HR AUDIT CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP ĐẦU NĂM 2022

Khoảng thời gian đầu năm là thời điểm thích hợp để các nhà lãnh đạo có bức tranh toàn cảnh và đánh giá về hoạt động, các thành tựu năm cũ cũng như những điểm còn hạn chế. Trên cơ sở đó có bước đi tiếp theo để củng cố và phát huy điểm mạnh, cải thiện điểm chưa tốt. 

Quá trình HR Audit của OD CLICK đi từ Khảo sát sơ bộ với lãnh đạo – Khảo sát qua tư liệu – Khảo sát thông qua bảng hỏi và phỏng vấn chọn lọc. Từ đó tổng hợp Báo cáo và thảo luận với Ban lãnh đạo về kế hoạch công việc tiếp theo. 

3 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỌNG TÂM ĐẦU NĂM 2022

Chương trình đào tạo tập trung hướng tới nâng cao năng lực cho nhà quản lý, tạo ra thói quen làm việc hiệu quả cho các thành viên nhằm phát huy tính chủ động, quản lý công việc đạt mục tiêu tổ chức. Đồng thời, giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa mạnh, đề cao tính thức ứng, khả năng học hỏi, làm chủ công nghệ.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN QUẢN LÝ