Tag Archives: Chiến lược nhân lực

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN MỘT CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC THÀNH CÔNG?

Các tổ chức như Nissan, đã phát triển một khái niệm nhân lực mà họ gọi là “kaizen”. “Kaizen” trao quyền cho lực lượng lao[...]

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NHÂN LỰC DỰA TRÊN VĂN HÓA

Tốc độ đổi mới công nghệ thúc đẩy cạnh tranh toàn cầu, gia tăng lựa chọn cho khách hàng và nhu cầu cổ đông buộc[...]

error: Nội dung đã khóa !!