Tag Archives: lãnh đạo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TRONG KHỦNG HOẢNG

Trong khủng hoảng, nhà lãnh đạo cần phát triển năng lực của mình để trở thành trụ cột mãnh mẽ hỗ trợ cho các thành[...]

LÃNH ĐẠO NHẠY BÉN CHO SỰ CHUYỂN ĐỔI TỔ CHỨC THÍCH ỨNG NHANH

Hơn bất kỳ yếu tố nào khác, chìa khóa cho sự chuyển đổi tổ chức thích ứng nhanh thành công là các nhà lãnh đạo[...]

SỰ CHUYỂN ĐỔI CỦA LÃNH ĐẠO TRONG KHỦNG HOẢNG

Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn phải đối mặt với những thách thức, khó khăn. Những thách thức đó có thể đến[...]

XÂY DỰNG TẦM NHÌN CHUNG TRONG TỔ CHỨC HỌC TẬP

“Các nhà lãnh đạo kinh doanh giỏi tạo ra một tầm nhìn, nói rõ tầm nhìn, đam mê sở hữu tầm nhìn và không ngừng[...]

NHÀ LÃNH ĐẠO MỚI TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Ngày nay, với sự phát triển của số hóa, công nghệ đã trở thành một phần quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh. Công nghệ không[...]

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH 7S TRONG TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện nay, môi trường kinh doanh đầy biến động với sự đột phá công nghê, chuyển đổi số và toàn cầu hóa buộc các tổ[...]

LÃNH ĐẠO VÀ SỰ THAY ĐỔI VĂN HÓA TỔ CHỨC

Các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa của một tổ chức. Họ là những người truyền kinh nghiệm làm việc[...]

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

Lãnh đạo vẫn là từ khóa được nhắc tới trong các tổ chức. Tuy nhiên, nhu cầu về năng lực lãnh đạo, Leadership, chỉ thật[...]

THUYẾT BỐN YẾU TỐ LÃNH ĐẠO

THUYẾT BỐN YẾU TỐ LÃNH ĐẠO Bốn lý thuyết về lãnh đạo là một mô hình lãnh đạo cổ điển bao gồm bốn khía cạnh[...]

ĐÀO TẠO LEADERSHIP CHO CÁN BỘ CÔNG TY CP XUÂN HÒA

ĐÀO TẠO LEADERSHIP CHO CÁN BỘ CÔNG TY CP XUÂN HÒA Khi nhắc đến Nội thất Xuân Hòa, người tiêu dùng luôn ghi nhận đây[...]

error: Nội dung đã khóa !!