Tag Archives: Năng lực tổ chức

LÃNH ĐẠO NHẠY BÉN CHO SỰ CHUYỂN ĐỔI TỔ CHỨC THÍCH ỨNG NHANH

Hơn bất kỳ yếu tố nào khác, chìa khóa cho sự chuyển đổi tổ chức thích ứng nhanh thành công là các nhà lãnh đạo[...]

KHẢO SÁT NĂNG LỰC TỔ CHỨC

KHẢO SÁT NĂNG LỰC TỔ CHỨC 1. Năng lực tổ chức Năng lực tổ chức được hiểu là khả năng của một tổ chức hay[...]

XÂY DỰNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT CHO MỘT DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Trong bối thị trường đầy biến động hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp ganh đua nhau về mặt lợi nhuận, khách hàng. Để giành[...]

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NĂNG LỰC TRONG TỔ CHỨC

Trong các doanh nghiệp hiện nay, bất kì hoạt động nào diễn ra cũng có sự đáp ứng về năng lực, việc yêu cầu mỗi[...]

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Một công ty nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người không phải là cách họ được cấu trúc hoặc cách tiếp[...]

XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

Sau khi tìm hiểu về khung năng lực là gì? ứng dụng trong quản trị nhân lực như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu[...]

KHUNG NĂNG LỰC VÀ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Theo Cục quản lý nhân sự của Mỹ (Office of Personnel Management), Năng lực (Competency) là đặc tính có thể đo lường được về kiến[...]

MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT GIÁ TRỊ NHÂN LỰC TRONG XÂY DỰNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Nếu như trước đây, chúng ta vẫn thường nghĩ, công việc của nhân lực là xây dựng đội ngũ, chính sách lương thưởng, đào tạo,[...]

error: Nội dung đã khóa !!