Tag Archives: nguồn nhân lực

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN MỘT CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC THÀNH CÔNG?

Các tổ chức như Nissan, đã phát triển một khái niệm nhân lực mà họ gọi là “kaizen”. “Kaizen” trao quyền cho lực lượng lao[...]

CHIẾN LƯỢC GIÚP NGUỒN NHÂN LỰC CẢI THIỆN TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN

“Khách hàng không đến trước. Nhân viên đến trước. Nếu bạn chăm sóc nhân viên của mình, họ sẽ chăm sóc khách hàng” – Sir[...]

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ROBERT KATZ 

Trên cơ sở các nghiên cứu về quản trị và quan sát từ thực tiễn, Robert Katz trong tác phẩm “Skills of an Effective Administrator”[...]

error: Nội dung đã khóa !!