TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Nhu cầu tái cơ cấu tổ chức

Khảo sát cho thấy 76% các CEO cho rằng doanh nghiệp cần phải tái cấu trúc, kết hợp con người và công nghệ để thành công trong kỷ nguyên số. Tái cơ cấu vừa đáp ứng yêu cầu thích ứng xu thế biến động kỷ nguyên số, cũng như yêu cầu đa dạng của các thế hệ nhân sự.

Tái cơ cấu là quá trình hoàn thiện năng lực tổ chức nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động gắn với chiến lược, cơ cấu, con người, tri thức và công nghệ. 

Nội dung chính của tái cơ cấu bao gồm 3 cấu phần: 01. Xác định lại chiến lược, tầm nhìn và mục tiêu doanh nghiệp. 02. Hoàn thiện cơ cấu, quy trình và hệ thống. 03. Phát triển con người, văn hóa và ứng dụng công nghệ số. Bản chất quá trình tái cơ cấu gắn với quản trị sự thay đổi trên hai phương diện là nâng cấp hệ thống và đổi mới con người.

2. 5 bước triển khai tái cơ cấu tổ chức

Quy trình được triển khai theo 5 bước chính, như sau:

1. Chuẩn bị sự sẵn sàng cho tái cơ cấu

Để thực thi thay đổi, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị về nhận thức, tâm lý, sự sẵn sàng về các nguồn lực và năng lực tổ chức. Mục tiêu trọng tâm là giảm thiểu sự phản đối, tâm lý chống lại sự thay đổi, muốn duy trì thói quen cũ từ các thành viên trong tổ chức. 80% quá trình tái cơ cấu không thành công nằm ở việc các cá nhân chưa có nhận thức đầy đủ, mong muốn duy trì trong vùng an toàn, ngại thay đổi. Đây là bước đòi hỏi đầu tư nâng cấp về kiến thức, kỹ năng, tinh thần quyết tâm đổi mới, và sẽ quyết định thành công quá trình tái cơ cấu.

2. Xây dựng tầm nhìn và kế hoạch cho tái cơ cấu

Để quá trình tái cơ cấu thành công, tổ chức chuẩn bị rõ ràng về các mục tiêu, chiến lược cần đạt được. Nội dung kế hoạch tập trung:

  • Xây dựng chỉ số KPI cho quá trình thay đổi gắn với kế hoạch cụ thể cho từng bước.
  • Hình thành team nhân sự tái cơ cấu, xác định trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị trong kế hoạch tổng thể.
  • Xác định phạm vi của quá trình nhằm làm rõ những lĩnh vực cần thay đổi cũng như những lĩnh vực tốt cần duy trì và phát triển.

3. Triển khai thực hiện tái cơ cấu

Liên quan đến xây dựng cơ cấu, chiến lược, hệ thống, quy trình, các yêu cầu về nhân sự. Bước này đòi hỏi phải có lựa chọn và ủy quyền cho những người có động lực và khả năng thay đổi, có sức ảnh hưởng để kích thích động lực chung trong doanh nghiệp. Truyền thông liên tục để xây dựng nhận thức về mức độ cấp thiết, ý nghĩa của việc thay đổi, cách thức thay đổi để nâng cao hiệu quả trong quá trình.

4. Định hình văn hóa và chuẩn mực mới

Sau thành công ban đầu, xu thế muốn quay lại thói quen và cách làm việc cũ có thể diễn ra trong doanh nghiệp. Đặt ra vấn đề nhà lãnh đạo cần tái thiết và củng cố quy trình mới, giá trị văn hóa mới, triển khai thực thi chiến lược mới. Xây dựng chính sách bổ nhiệm cán bộ mới, bố trí lại nhân sự có khả năng thích ứng, cam kết, cũng như lập kế hoạch ngăn chặn những cá nhân hay bộ phận muốn trở lại cách làm cũ. Quản lý kiểm soát và hệ thống khen thưởng là công cụ hiệu quả.

5. Đánh giá kết quả và điều chỉnh
Xem xét toàn bộ tiến trình đánh giá về những điều thành công và điểm chưa đạt kỳ vọng. Từ đó rút ra những bài học làm bước đệm cho những kế hoạch triển khai tiếp theo. Mục tiêu là củng cố thành công và xây dựng giải pháp điều chỉnh kịp thời những hạn chế còn tồn đọng.

Bản chất tái cơ cấu là quá trình hoàn thiện năng lực tổ chức. Là kết tinh của năng lực con người, năng lực chuyên môn và năng lực cốt lõi đặt trong hệ thống quản lý. Doanh nghiệp hoàn thiện năng lực tổ chức sẽ có hiệu quả vượt trội với khả năng đổi mới, thích ứng nhanh, tạo dựng trải nghiệm khách hàng tích cực và linh hoạt trước sự biến động của thị trường. 

Nhân tố đảm bảo tái cơ cấu thành công
1. Sự chuẩn bị nguồn lực và nhân lực cho quá trình. Trong đó, kiến thức, nhận thức của đội ngũ nhân lực là trọng tâm.
2. Kế hoạch cụ thể, sáng tạo gắn với vai trò của người dẫn dắt quá trình tái cơ cấu.
3. Chọn được đối tác tư vấn phù hợp.
4. Truyền thông hiệu quả, đề cao tính sáng tạo của các cá nhân trong quá trình thực hiện.
5. Xác định được nhân tố cản trở muốn duy trì hiện trạng, cách làm cũ, đưa ra được các giải pháp xử lý phù hợp và hiệu quả.

3. Trách nhiệm và cam kết chất lượng

OD CLICK với đội ngũ chuyên gia uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với hệ thống kiến thức công cụ chuyên nghiệp sẽ đồng hành giúp doanh nghiệp quản trị chuyển đổi tổ chức hiệu quả, cam kết chuyển giao giá trị, hỗ trợ quá trình tái cơ cấu thành công.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

 

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI