THAM VẤN CHUYÊN GIA

1. Nhu cầu tham vấn chuyên gia

Tham vấn chuyên gia hay Coaching chuyên gia là dịch vụ trọng tâm của OD CLICK bởi sự gia tăng trong nhu cầu các doanh nghiệp cần tư vấn khi đang tăng trưởng nhanh về quy mô, mở rộng nhanh về thị trường, trong khi đó năng lực quản lý chưa thay đổi kịp để đáp ứng được sự phát triển đó. Đội ngũ nhân sự gặp khó khăn trong việc thống nhất và triển khai hoạt động cũng như thực thi mục tiêu chiến lược chung của tổ chức. Nhà lãnh đạo gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu chiến lược và giải pháp quản trị để dẫn dắt tổ chức thành công, trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp mới thành lập, có quy mô nhỏ chưa xác định được cách thức quản lý, chưa tìm được chiến lược riêng, cũng cần sự Coaching của các chuyên gia. 

Với kinh nghiệm của mình OD CLICK tham vấn cho các doanh nghiệp bao gồm và không giới hạn bởi:

 • Xây dựng mục tiêu, chiến lược, giải pháp doanh nghiệp;
 • Xây dựng cơ chế phối hợp trong quản lý giữa các cấp lãnh đạo;
 • Xây dựng các công cụ quản lý hiệu quả;
 • Xây dựng và triển khai hệ thống truyền thông nội bộ;
 • Xử lý các tình huống bất ổn trong doanh nghiệp;
 • Thiết lập các giá trị văn hóa doanh nghiệp.

2. Phương pháp tham vấn chuyên gia cho doanh nghiệp

OD CLICK tham vấn cho doanh nghiệp dựa trên những phân tích, đánh giá thực tiễn với vai trò là bên thứ ba, với góc nhìn khách quan và toàn cảnh, sẽ định hướng và hỗ trợ trực tiếp lãnh đạo doanh nghiệp tìm ra phương thức giải quyết tối ưu để phát triển doanh nghiệp bền vững. và theo quy trình 5 bước bao gồm: 1. Trao đổi và chia sẻ nhận thức, 2. Xác định vấn đề, 3. Nhận định về các rủi ro, 4. Đề xuất các hướng giải pháp, 5. Thống nhất phương thức và kế hoạch hành động. 

Mô hình tham vấn chuyên gia của OD CLICK thực hiện theo năm bước:

Tham vấn hay Coaching chuyên gia yêu cầu quá trình trao đổi cởi mở tin cậy, giúp nhà quản trị thay đổi cách nhận thức để nhìn thấy được vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp. Từ việc xác định vấn đề, các chuyên gia của OD CLICK sẽ gợi mở, khích lệ đưa ra định hướng tiếp cận và giải pháp phù hợp cho từng doanh nghiệp.

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng 

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực, OD CLICK cam kết các các lợi ích và thay đổi sau khi tham vấn như sau:

 • Thay đổi về tư duy quản trị;
 • Giải quyết được những vấn đề mang tính cốt lõi của doanh nghiệp;
 • Tạo sư đồng thuận và phối hợp tốt giữa Ban lãnh đạo và quản lý các cấp;
 • Tạo sự tin tưởng và gắn kết của nhân viên;
 • Chạn ra được phương thức xử lý vấn đề hiệu quả.

Những thay đổi tích cực trên là yếu tố cốt lõi của mỗi doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc, phát huy năng lực nội tại giúp doanh nghiệp phát triển đúng hướng, xây dựng lợi thế cạnh tranh thành công.

Sự thành công của các tổ chức doanh nghiệp chính là kim chỉ nam và động lực phát triển của đội ngũ chuyên gia OD CLICK!

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN QUẢN LÝ