THAM VẤN CHUYÊN GIA

Các doanh nghiệp đang tăng trưởng nhanh về quy mô, mở rộng nhanh về thị trường, trong khi đó năng lực quản lý chưa thay đổi kịp để đáp ứng được sự phát triển đó. Đội ngũ nhân sự gặp khó khăn trong việc thống nhất và triển khai hoạt động cũng như thực thi mục tiêu chiến lược chung của tổ chức. Nhà lãnh đạo gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu và chiến lược để dẫn dắt tổ chức. Hoặc, những doanh nghiệp mới thành lập, có quy mô nhỏ chưa xác định được cách thức quản lý, chưa tìm được chiến lược riêng. Giải pháp cho những vấn đề này đó là tìm đến sự tham vấn của các chuyên gia.

Khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, sự phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban rời rạc hoặc nhân viên thiếu năng lực chuyên môn đều cần đến sự tham vấn của chuyên gia. Các vấn đề doanh nghiệp có thể tham vấn bao gồm và không giới hạn bởi:

 • Xây dựng mục tiêu, chiến lược, giải pháp doanh nghiệp;
 • Xây dựng cơ chế phối hợp trong quản lý giữa các cấp lãnh đạo;
 • Xây dựng các công cụ quản lý hiệu quả;
 • Xây dựng và triển khai hệ thống truyền thông nội bộ;
 • Xử lý các tình huống bất ổn trong doanh nghiệp;
 • Thiết lập các giá trị văn hóa doanh nghiệp.

OD CLICK tham vấn cho doanh nghiệp

OD CLICK là công ty tư vấn chuyên nghiệp về phát triển tổ chức, chiến lược doanh nghiệp và tư vấn nhân sự. Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, kiến thức quản trị sâu rộng cùng niềm đam mê góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tham vấn doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp từ khởi nghiệp đến các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm đang gặp vấn đề trong tổ chức, thực thi chiến lược và phát triển đội ngũ nhân sự.

Mô hình tham vấn chuyên gia của OD CLICK thực hiện theo năm bước:

Kết quả đạt được sau tư vấn:

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm về tư vấn chiến lược, tư vấn nhân sự, tư vấn tái cấu trúc. Đồng thời, OD CLICK cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển bền vững.

Sau quá trình tham vấn, doanh nghiệp có được các lợi ích và thay đổi như sau:

 • Thay đổi về tư duy quản trị;
 • Giải quyết được những vấn đề mang tính cốt lõi của doanh nghiệp;
 • Tạo sư đồng thuận và phối hợp tốt giữa Ban lãnh đạo và quản lý các cấp;
 • Tạo sự tin tưởng và gắn kết của nhân viên;
 • Có cách thức xử lý công việc hiệu quả.

Những thay đổi tích cực trên là yếu tố cốt lõi của mỗi doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc, phát huy năng lực nội tại giúp doanh nghiệp phát triển đúng hướng, xây dựng lợi thế cạnh tranh và đạt được thành công.

Phương pháp thực hiện:

Nguyên tắc thực hiện:

 • Những tham vấn hiệu quả cho doanh nghiệp đều phải dựa trên những phân tích, đánh giá thực tiễn.
 • Hoạt động tham vấn phải được thực hiện theo quy trình năm bước như trong mô hình trên.

Chúng tôi đóng vai trò là bên thứ ba, với góc nhìn khách quan và toàn cảnh, sẽ định hướng và hỗ trợ trực tiếp lãnh đạo doanh nghiệp tìm ra phương thức giải quyết tối ưu để phát triển doanh nghiệp bền vững.

OD CLICK xin trân trọng cảm ơn các quý công ty, tổ chức, doanh nghiệp đã tin tưởng và lực chọn dịch vụ Tư vấn của OD CLICK!

Sự thành công của các tổ chức chính là kim chỉ nam và động lực phát triển của đội ngũ chuyên gia OD CLICK!

Bình luận