THIẾT KẾ TỔ CHỨC

Thiết kế tổ chức là lựa chọn cho doanh nghiệp sau giai đoạn phát triển. Đây là quá trình doanh nghiệp xây dựng các lựa chọn nhằm tối ưu hóa nguồn lực gắn với các mục tiêu phát triển của lãnh đạo, thích ứng với bối cảnh thị trường. Trong môi trường cạnh tranh và biến động, doanh nghiệp có sự tăng trưởng nhanh cần củng cố nền tảng, xây dựng tổ chức bài bản, hệ thống. Thiết kế tổ chức tập trung vào các trọng tâm chính về: Chiến lược, Cấu trúc, Quy trình, Hệ thống đãi ngộ và Nguồn nhân lực. 

Thiết kế tổ chức là giải pháp và là bước đi doanh nghiệp trải qua để hướng đến bước phát triển mới. Quy trình thiết kế tổ chức đảm bảo tính hệ thống, bao gồm 3 bước.

1. Trả lời 5 câu hỏi cốt lõi thiết kế tổ chức

Theo Peter F. Drucker, người được xem như cha đẻ của ngành quản trị hiện đại, một doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, cần xây dựng dựa trên 5 câu hỏi cốt lõi, mang tính định hướng tư duy và hành động của một tổ chức thành công:

Thứ nhất, sứ mệnh của chúng ta là gì?
Doanh nghiệp phải xác định được sứ mệnh, tầm nhìn, hệ giá trị cốt lõi, một cách ngắn gọn, trọng tâm, kích thích sự tiến bộ và động lực làm việc của đội ngũ nhân viên.

Thứ hai, khách hàng của chúng ta là ai?
Nhận diện sau đó phân biệt được khách hàng hàng đầu với khách hàng thứ yếu; hiểu rõ nhu cầu và tập trung làm rõ chân dung khách hàng mục tiêu

Thứ ba, khách hàng đánh giá cao điều gì?
Nắm bắt những “nỗi đau” và nhu cầu của khách hàng khách hàng mục tiêu để xác định họ cần giải pháp/sản phẩm gì từ doanh nghiệp

Thứ tư, thành quả của chúng ta là gì?
Doanh nghiệp có phương pháp đánh giá các thành quả trong ngắn hạn và các thay đổi trong dài hạn, bằng áp dụng thước đo chính xác nhất cho tổ chức.

Thứ năm, kế hoạch của chúng ta là gì?
Doanh nghiệp cần xem xét sứ mệnh có hội đủ 3 yếu tố là: cơ hội, năng lực và cam kết hay không, từ đó, để đưa ra hành động thực hiện, giải quyết vấn đề khách hàng, đạt mục tiêu đề ra. 

Các chuyên gia OD CLICK, với vai trò khách quan của bên thứ 3 và kiến thức chuyên gia, sẽ thực hiện khảo sát nền tảng tổ chức, phỏng vấn tư duy tầm nhìn lãnh đạo, kết hợp với đánh giá lợi thế cạnh tranh và tham vấn coaching để cùng thiết kế tổ chức theo 5 câu hỏi của tổ chức, tạo ra nền tảng phát triển dài hạn và bền vững.

2. Xây dựng mô hình kinh doanh Canvas

Mô hình kinh doanh Canvas giúp doanh nghiệp có được hình dung tổng quan các khía cạnh và cách thức tiếp cận tổng thể với các yếu tố trọng tâm:

Xây dựng mô hình kinh doanh nhằm xác định cách thức công ty tạo dựng giá trị theo 5 câu hỏi phân tích:
1. Khách hàng phục vụ là ai?
2. Cung cấp những gì cho khách hàng?
3. Thông qua cách thức như thế nào?
4. Làm thế nào tạo ra lợi nhuận?
5. Làm sao để củng cố lợi thế và khác biệt?

Đội ngũ chuyên gia của OD CLICK tiếp cận theo hướng tư vấn và đồng sáng tạo cùng ban lãnh đạo doanh nghiệp để giải quyết các câu hỏi chiến lược trên. Tập trung theo sát đặc thù của từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực để tư vấn xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp.

3.  Thiết kế tổ chức theo mô hình Star Model

Star Model của Jay R. Galbraith là mô hình thiết kế năng lực tổ chức hiệu quả, được nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng. Qua thời gian nghiên cứu và triển khai, công ty có sự điều chỉnh trong nội dung, bám sát vào 5 trọng tâm chính là Chiến lược, Cấu trúc, Quy trình, Hệ thống đãi ngộ và Quản trị nguồn nhân lực. Sự điều chỉnh hướng đến phù hợp yêu cầu và thị trường cũng như đặc thù doanh nghiệp Việt.

Chiến lược: xuất phát từ các mục tiêu, các giá trị và các nhiệm vụ công ty theo đuổi gắn với nhu cầu khách hàng. Từ đó nó đề ra phương hướng cơ bản của công ty. Chiến lược kinh doanh tập trung khai thác và liên tục phát triển thế mạnh công ty, đồng thời khai thác cơ hội thị trường mới.

Cấu trúc của tổ chức xác định vị trí quyền lực và phân phối quyền hạn trong tổ chức. Xu hướng cấu trúc tổ chức tinh gọn, quyền lực phân phối đảm bảo sự thích ứng thị trường. 

Các quy trình thông tin và quyết định xuyên suốt cấu trúc tổ chức. Quy trình quản lý vừa theo chiều dọc vừa theo chiều ngang đảm bảo tính thông tin, kết nối liên tục giữa Ban lãnh đạo và các bộ phận trong công ty, giữa các bộ phận và giữa các nhân sự.

Hệ thống đãi ngộ xác định các chính sách quy định về tiền lương, thăng chức, thưởng, phân chia lợi nhuận gắn với mục tiêu cá nhân và mục tiêu của tổ chức. Hệ thống đãi ngộ đề cao sự linh hoạt, theo sát nhu cầu đa dạng của đội ngũ, tránh áp cứng kỹ thuật

Đội ngũ nhân sự tập trung chính sách nguồn nhân lực về tuyển dụng, lựa chọn,luân chuyển, đào tạo và phát triển.

Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng

OD CLICK đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp phát triển nguồn vốn con người, nâng cao vị thế trên thị trường thông qua hoạt động tư vấn, cố vấn, hoàn thiện các chương trình, chính sách, quy trình và các chuẩn mực các phương pháp khoa học. Để chương trình đạt hiệu quả tối ưu, OD CLICK cần sự phối hợp của doanh nghiệp, đồng sáng tạo ra giải pháp trên cơ sở của tin cậy, thấu hiểu, đồng giá trị.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

 

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN QUẢN LÝ