KHẢO SÁT VĂN HÓA DOANH NGHIỆP BẰNG MÔ HÌNH DENISON

Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp luôn là mối quan tâm của các nhà lãnh đạo khi tổ chức muốn phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu trên thị trường. Để đánh giá văn hóa doanh nghiệp, mô hình Denison (1990) là công cụ thường xuyên được sử dụng. Mô hình đánh giá văn hóa doanh nghiệp dựa trên 4 đặc điểm văn hóa tiêu biểu.

Niềm tin và sự cảm nhận nằm ở vị trí trung tâm của mô hình. Mỗi người có những niềm tin, cảm nhận về công ty, đồng nghiệp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và môi trường kinh doanh. Những niềm tin, cảm nhận cùng hành vi của các thành viên trong tổ chức xác định văn hóa của tổ chức đó. Bao quanh mô hình là 4 yếu tố – 4 câu hỏi chính về tổ chức, bao gồm: Sứ mệnh, Khả năng thích ứng, Sự tham gia, Tính nhất quán.

Sứ mệnh là chỉ dẫn dài hạn cho doanh nghiệp. Cấu phần sứ mệnh được đánh giá dựa trên 3 chỉ số: định hướng chiến lược, mục tiêu công việc, tầm nhìn. Các chỉ số đo lường mức độ thấu hiểu của nhân viên đối với chiến lược, tầm nhìn doanh nghiệp, sự đóng góp của công việc hằng ngày đối với mục tiêu chung của công ty.

Khả năng thích ứng: sự thay đổi của tổ chức đáp ứng phù hợp với sự thay đổi của môi trường bên ngoài. Các chỉ số đánh giá khả năng thích ứng của doanh nghiệp bao gồm: tổ chức học hỏi, định hướng khách, tính đổi mới. Khả năng thích ứng của tổ chức thể hiện qua mức độ ham học hỏi, làm quen với những xu hướng mới của nhân viên; định hướng tập trung vào khách hàng ở mức độ nào; các nhân viên có thường xuyên tìm tòi cải tiến công việc hay không.

Sự tham gia: tính tích cực, chủ động, ủy quyền cao trong tổ chức. Sự tham gia thể hiện tính tự chủ, trách nhiệm của các cá nhân trong công ty. Sự tham gia được đánh giá chi tiết qua việc ủy quyền, mức độ phối hợp nhóm và phát triển năng lực đội ngũ nhân sự.

Tính nhất quán: xác định những điểm chung, gắn kết các thành viên công ty. Giá trị cốt lõi, sự đồng thuận, sự phối hợp và gắn kết là các yếu tố thể hiện tính nhất quán trong mô hình.

Thông qua phân tích các đặc điểm của doanh nghiệp, lãnh đạo có thể xác định đặc điểm văn hóa doanh nghiệp: tính linh hoạt hay ổn định, tính hướng ngoại hay hướng nội. Đánh giá tổng thể cho lãnh đạo cái nhìn khái quát về thị phần, kinh doanh dựa trên các yếu tố bên ngoài, và mức độ hài lòng, lợi tức đầu tư khi xem xét các khía cạnh bên trong. Từ đó, lãnh đạo sẽ định hướng, điều chỉnh được môi trường văn hóa một cách phù hợp.

Nguồn tham khảo: https://www.denisonconsulting.com/wp-content/uploads/2019/08/introduction-to-the-denison-model.pdf

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!