Khái niệm thương hiệu nhà tuyển dụng được biết đến từ giữa những năm 1990, khi thị trường tuyển dụng đang có sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty trong việc thu hút nhân tài gia nhập đội ngũ của mình. Một thương hiệu doanh nghiệp nổi bật sẽ giúp hình ảnh doanh nghiệp đánh bại các đối thủ cạnh tranh khi các ứng viên muốn lựa chọn nơi làm việc. Theo nghiên cứu, doanh nghiệp có thương hiệu tốt sẽ tăng hiệu quả gấp 6 lần so với thông thường.

Thương hiệu của nhà tuyển dụng là quá trình thu hút, tuyển dụng và giữ được những ứng viên ưu tú lại để làm việc cho doanh nghiệp dựa trên những yếu tố vô hình như hình ảnh, danh tiếng và tầm nhìn doanh nghiệp.

Xây dựng thương hiệu  tuyển dụng

Thương hiệu nhà tuyển dụng được hiểu là uy tín thương hiệu công ty dưới tư cách là nhà tuyển dụng thay vì uy tín của một doanh nghiệp trên thị trường. Để hình thành một thương hiệu nổi bật cho doanh nghiệp, uy tín thương hiệu của công ty là rất quan trọng. Một thương hiệu với uy tín tốt sẽ là nền tàng quan trọng đầu tiên để lãnh đạo có được thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả. Dù vậy, đó mới chỉ là nền tảng chứ chưa quyết định đến khả năng thành công của một thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn trong thời gian lâu dài.

Đối với tuyển dụng, ứng viên chính là khách hàng. Dù vậy, họ khác với khách hàng của doanh nghiệp ở chỗ là họ không mua sản phẩm của công ty. Họ có mong muốn và nhu cầu khác nhau, và họ luôn quan tâm đến lãnh đạo của mình là người như thế nào.

Để có một thương hiệu tuyển dụng hiệu quả, nhà tuyển dụng cần trả lời 5 câu hỏi:

 • Tại sao ứng viên muốn làm việc cho doanh nghiệp?
 • Nhà tuyển dụng có thể truyền tải được bao nhiêu phần về thương hiệu doanh nghiệp đến với các ứng viên?
 • Các ứng viên có cách nhìn thế nào về thương hiệu của doanh nghiệp?
 • Những yêu cầu tuyển dụng có rõ ràng và hấp dẫn với ứng viên không?
 • Xác suất các ứng viên sẽ giới thiệu doanh nghiệp là một nơi tuyệt vời để làm việc với những người khác?

Phát triển thương hiệu tuyển dụng

Nhân viên dù ở bất kỳ công ty nào cũng đều mong muốn một môi trường làm việc tạo điều kiện cả về thu nhập và phát triển nghề nghiệp. Nhân viên hài lòng với môi trường làm việc là yếu tố đầu tiên cần làm tốt nếu muốn phát triển thương hiệu. Chính nhân viên là những người tạo nên thương hiệu tuyển dụng qua đánh giá về công ty, qua kết quả công việc.

Thương hiệu nhà tuyển dụng cũng liên quan đến việc xây dựng uy tín trong mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên mới được tuyển dụng. Nhà tuyển dụng cần thấu hiểu, rồi mới đưa ra chiến lược định vị, truyền thông và đánh giá. Như bài viết “Mô hình phát triển truyền thông” đã nói tới, một doanh nghiệp có sự thấu hiểu về tầm nhìn giữa các lãnh đạo và nhân viên sẽ đạt hiệu quả cao trong công việc và thành công trong việc đưa hình ảnh của doanh nghiệp đến với khách hàng, trong trường hợp này là các ứng viên của công ty.

Để áp dụng thành công và hiệu quả thương hiệu nhà tuyển dụng lên bộ máy vận hành của doanh nghiệp, lãnh đạo cần phải chú ý đến 5 vấn đề sau:

 • Rõ ràng, cởi mở trong việc doanh nghiệp làm về cái gì? Nhiệm vụ, tầm nhìn và chất lượng cần rõ ràng và truyền tải rõ ràng đến những phương tiện xây dựng thương hiệu công ty.
 • Thích ứng với sự thay đổi của thế giới: Chúng ta sống trong thời đại của khách hàng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có trách nhiệm và quan tâm hơn trong việc đưa đến những trải nghiệm nổi bật với các ứng viên.
 • Công nghệ hóa thương hiệu của doanh nghiệp: Sử dụng những dụng cụ truyền thông trong việc thu hút tài năng đến với doanh nghiệp.
 • Điều chỉnh truyền thông trong và ngoài doanh nghiệp: Có rất nhiều giải pháp phần mềm trong việc hỗ trợ truyền thông trong và ngoài doanh nghiệp. Những công cụ này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong tăng hiệu quả hoạt động và khẳng định thương hiệu nhà tuyển dụng.
 • Xây dựng khả năng lãnh đạo thương hiệu nhà tuyển dụng: Quản lý kinh nghiệm của ứng viên thông qua vòng đời tuyển dụng nên là một vấn đề chung. Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên có để ý đến nguyên tắc trong thương hiệu tuyển dụng của mình hơn là việc một hoặc hai lãnh đạo quan tâm đến quá trình.

Con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng tốt góp phần phát triển đội ngũ, tạo nên thành công cho doanh nghiệp trong tương lai.

OD CLICK biên tập

Nguồn tham khảo:

 1. https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/employer-brand/2018/employer-branding
 2. https://doanhnhanonline.com.vn/xay-dung-thuong-hieu-cho-nha-tuyen-dung/
 3. https://www.forbes.com/sites/theyec/2018/02/14/the-value-of-an-employer-branding-structure/

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!