Category Archives: Insights

Magazine nghề tư vấn số 71: Cập nhật mới về quản trị, chiến lược thích ứng

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Khảo sát Bain and Company, [...]

Magazine nghề tư vấn số 70: Chuyển động xu thế, nhân sự, chiến lược mới

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Khảo sát Deloitte: 38% lãnh [...]

Magazine nghề tư vấn số 69: Gợi mở chiến lược cho nhà lãnh đạo

1. TIN VĂN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Báo cáo KPMG: Trong [...]

Xây dựng tổ chức Agile – Thích ứng trong kỷ nguyên số hóa

Agile, thuật ngữ quản trị hiện đại, thể hiện loại hình doanh nghiệp có khả [...]

Magazine nghề tư vấn số 68: Xu thế thị trường và định hướng chiến lược

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Phân tích chuyên sâu của [...]

Magazine nghề tư vấn số 67: Xu thế quản trị nổi bật

1. TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Khảo sát Deloitte: Tỷ [...]

Mô hình PCMM – Quản trị năng lực tổ chức

Sự trưởng thành trong năng lực của con người là sự phát triển của tổ [...]

Magazine nghề tư vấn số 66: Vấn đề quản trị và tổ chức

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI Nghiên cứu KPMG: Cứ mỗi [...]

Magazine nghề tư vấn số 65: Chuyển động quản trị trong và ngoài nước

TIN VẮN TỪ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN THẾ GIỚI  Nghiên cứu Gartner: Các nhà [...]

Phát triển kỹ năng quản lý cấp trung toàn diện

Đội ngũ quản lý cấp trung là sức mạnh của doanh nghiệp nhưng cũng là [...]

error: Nội dung đã khóa !!