Category Archives: Insights

Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Tri thức và sự phát triển

Trong kỷ nguyên số, bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, tri thức là nhân tố [...]

Quản trị tri thức: Quy trình và Công cụ

Theo nghiên cứu của Forbes, việc quản lý tri thức hiệu quả sẽ làm tăng [...]

Các loại hình tổ chức mới trong kỷ nguyên số

Trải qua thời gian thách thức đến từ dịch bệnh, doanh nghiệp Việt bước vào [...]

Xây dựng văn hóa đọc trong doanh nghiệp

Tri thức là chìa khóa phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên số hóa. Con [...]

Xây dựng thế hệ lãnh đạo kế nghiệp

XÂY DỰNG THẾ HỆ LÃNH ĐẠO KẾ NGHIỆP Sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo [...]

Xây dựng đội ngũ kế nhiệm: Quy trình và Công cụ

Kế nhiệm là hoạt động quan trọng trong chiến lược nguồn nhân lực. Với doanh [...]

Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng: quy trình và công cụ

Nguồn nhân lực là vấn đề thách thức với doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt [...]

Các chỉ số nhân sự trọng yếu (Key HR Metrics)

CHỈ SỐ NHÂN SỰ TRỌNG YẾU Quản trị nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng [...]

Chương trình đào tạo Phát triển lãnh đạo toàn diện

Các tổ chức và doanh nghiệp đang đứng trước một kỷ nguyên mà ở đó: [...]

Hướng dẫn xây dựng BSC trong doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BSC TRONG DOANH NGHIỆP BSC (Balanced Scorecard) là công cụ quản [...]

error: Nội dung đã khóa !!