Category Archives: Insights

Đánh giá Văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong phát [...]

Năng lực và hiệu quả lãnh đạo tại các tổ chức công và tư của Việt Nam

Giới thiệu Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thách thức của sự cạnh tranh [...]

Lãnh đạo và năng lực cạnh tranh của các DN thủ công mỹ nghệ Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập quốc tế

Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thách thức của sự cạnh tranh khốc liệt [...]

Triết lý Kaizen và Lãnh đạo doanh nghiệp

Mục đích của bài viết này nhằm xem xét những nét đặc sắc của Kaizen, [...]

Tái cơ cấu doanh nghiệp: thay đổi để thích ứng

Những thay đổi trong môi trường kinh doanh, về công nghệ, kinh tế, hay xu [...]

Xây dựng VHDN là định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình và nó rất quan trọng đối [...]

Xu thế đổi mới trong quản trị nhân lực hiện nay

Cùng với xu thế hội nhập kinh tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, sự [...]

Con đường phát triển năng lực lãnh đạo

Phát triển năng lực lãnh đạo để trở thành nhà lãnh đạo có sức lôi [...]

Chỉ dấu sự phát triển thần kỳ từ quản lý trong các doanh nghiệp Hàn Quốc

Sau một ngày lang thang khắp Incheon, tôi bắt xe đến Daegu cách đó về [...]

error: Nội dung đã khóa !!