6 CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG

Trong một nghiên cứu gần đây của Trung tâm lãnh đạo sáng tạo (Center for Creative Leadership) đã phân tích dữ liệu từ 2.339 nhà quản lý ở 24 tổ chức trên 3 quốc gia để tìm hiểu khoảng cách giữa năng lực/tính cách của một nhà lãnh đạo so với đòi hỏi phát triển của một tổ chức. Hoạt động này nhằm mục đích tìm ra đáp án cho câu hỏi “Vậy tổ chức thực sự cần gì từ các nhà lãnh đạo?” để phát triển. Kết quả thu được cho thấy nhiều kỹ năng mà các tổ chức cần nhưng các nhà lãnh đạo của họ lại không có hoặc chưa có. Sáu lỗ hổng lớn đã được tìm thấy và 6 điểm hạn chế này giúp chúng ta hoàn thiện được năng lực lãnh đạo mà bất kỳ tổ chức nào cũng cần.

1. Cam kết truyền cảm hứng.

Các nhà quản lý công nhận và khen thưởng thành tích của nhân viên có thể truyền cảm hứng cho sự cam kết bền vững từ chính cấp dưới của họ. Các nhà quản lý này công khai khen ngợi người khác về hiệu suất của họ, hiểu những gì thúc đẩy người khác thực hiện tốt nhất công việc của họ và cung cấp phần thưởng hữu hình cho thành tích quan trọng mà họ đã tạo ra cho tổ chức.

2. Dẫn dắt nhân viên

Các nhà lãnh đạo có kỹ năng tốt trong việc chỉ đạo và tương tác để thúc đẩy nhân viên của họ. Họ ủy thác cho nhân viên một cách hiệu quả, mở rộng cơ hội của nhân viên, hành động một cách công bằng và luôn biết sắp xếp nhân sự phù hợp cho đội nhóm của họ.

3. Hoạch định chiến lược.

 Kỹ năng này liên quan đến việc chuyển tầm nhìn thành các chiến lược kinh doanh thực tế và cụ thể. Các nhà quản lý có năng lực cao trong lĩnh vực này thường đưa ra các mục tiêu và chiến lược dài hạn, xây dựng các kế hoạch cân bằng các mục tiêu dài hạn với nhu cầu trước mắt.

Tham khảo thêm bài phân tích ngắn của chuyên gia Đỗ Tiến Long https://odclick.com/chuyen-san/hop-thu-chuyen-gia/lanh-dao-trong-moi-truong-vuca/

4. Thay đổi cách quản lý

Các nhà lãnh đạo lành nghề đã phát triển các chiến lược hiệu quả để tạo điều kiện thay đổi tổ chức. Luôn tìm ra điểm tích cực trong mọi diễn biến, biết điều chỉnh các kế hoạch khi thật sự cần thay đổi, linh hoạt trong cách quản lý những người kháng cự sự thay đổi, thích nghi với những áp lực bên ngoài đang thay đổi mà tổ chức phải đối mặt và liên quan đến những người khác trong việc thiết kế và thực hiện sự thay đổi.

5. Phát triển nhân viên.

Một người quản lý có kỹ năng trong lĩnh vực phát triển nhân viên thường huấn luyện nhân viên để cải thiện hiệu suất, cung cấp cho nhân viên sự hướng dẫn, khuyến khích nhân viên phát triển sự nghiệp và đảm bảo nhân viên hiểu được vai trò của họ.

6. Tự nhận thức

Kỹ năng này liên quan đến việc nhận ra giới hạn và điểm mạnh cá nhân. Các nhà quản lý tự nhận thức được những sai lầm cá nhân, học hỏi từ những sai lầm, tìm kiếm sự phản hồi liên tục và hiểu rõ bản thân họ là ai, họ muốn gì.

Không riêng gì các nhà lãnh đạo, mỗi cá nhân những người mà có thể mài giũa kỹ năng của mình trong các khía cạnh trên đều có thể cải thiện khả năng của mình để giải quyết những thách thức phức tạp trong tương lai.

Các bài viết đa dạng về phát triển năng lực lãnh đạo khác xin mời tham khảo tại: https://odclick.com/?s=l%C3%A3nh+%C4%91%E1%BA%A1o#

Nguồn tài liệu tham khảo:

  1. https://www.ccl.org/about-the-center-for-creative-leadership/
  2. https://www.success.com/7-ways-leaders-can-inspire-commitment-to-goals/

OD CLICK

Leave a Reply

error: Nội dung đã khóa !!